Własność na przykładzie „Grenadierów”

Koniec bieżącego roku zbliża się wielkimi krokami. Wraz z nim nasilają się niepokoje części warszawiaków o to, czy urzędy dzielnic zdążą z wydawaniem zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności.

W poprzednim „Mieszkańcu” poruszyliśmy temat, który budzi zainteresowanie naprawdę wielu warszawiaków i działających w stolicy podmiotów. Dziś ponownie podnosimy ten wątek na konkretnym przykładzie – na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Grenadierów”.

Chodzi o to, że z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 2019 r., nastąpiło przekształcenie prawa wieczystego użytkowania (mowa o gruntach zabudowanych tzw. mieszkaniówką) w prawo własności. Zaświadczenia o przekształceniu wydają urzędy dzielnic. W skali Warszawy mowa jest o wydaniu blisko pół miliona takich zaświadczeń, a z tym ogromem pracy urzędnicy po prostu nie dają sobie rady. Szczególnie w dzielnicach o dużej liczbie mieszkańców. Taką dzielnicą w prawobrzeżnej Warszawie jest Praga Południe.

– Część naszych członków, mieszkańców, jest zaniepokojona tym, że opóźnia się wydawanie przez Urząd Dzielnicy zaświadczeń o przekształceniu i obawia się, że przez to nie będzie można skorzystać z bonifikaty… – słyszymy w SBM „Grenadierów”, spółdzielni, której zasób liczy 41 budynków wielorodzinnych.

Sprawa bonifikaty jest bardzo istotna, gdyż ubiegłoroczną decyzją Rady Warszawy bonifikata opłaty za przekształcenie wynosi od 98 do 99%. A ma znaczenie dla obecnych, tzw. użytkowników wieczystych, czy za zostanie właścicielem ułamkowej części gruntu będą mogli zapłacić tylko kilkaset złotych, czy będą musieli liczyć się z kwotą aż kilkudziesięciu tysięcy. Zaś o opłatę z bonifikatą można wystąpić dopiero po otrzymaniu z urzędu zaświadczenia, o którym piszemy.

Realizacja wydawania przez południowopraski Ratusz zaświadczeń o przekształceniu dla nieruchomości SBM „Grenadierów” wygląda tak, że do początku listopada spółdzielnia otrzymała takie dokumenty dla 20 swoich budynków. Teoretycznie do końca roku urząd powinien wydać zaświadczenia dla pozostałych 21 nieruchomości. Prawie pewne jest, że zarówno dla SBM „Grenadierów”, jak i dla wielu innych podmiotów, urzędowi Pragi Południe nie uda się wydać w terminie wszystkich stosownych zaświadczeń i to mimo tego, że zatrudniono specjalnie do tego celu dodatkowych ośmioro urzędników. – Ustawodawca nałożył na nas obowiązek niemożliwy do zrealizowania… – na jednej ze spółdzielczych uroczystości przyznał niedawno burmistrz dzielnicy Tomasz Kucharski.

Według najświeższych informacji uzyskanych od Andrzeja Opali, rzecznika urzędu Praga-Południe, do tej chwili wydano 6200 zaświadczeń, a w dzielnicy jest ok. 50 tysięcy użytkowników wieczystych. Cóż więc się stanie z tymi, którzy do końca roku nie otrzymają stosownego dokumentu? Urzędnicy zapewniają, że późniejsze otrzymanie zaświadczenia nie będzie niosło żadnych negatywnych konsekwencji. Że nadal będzie można skorzystać z bonifikaty opłaty przekształceniowej. Szacują też, że wszyscy, którym należą się stosowne zaświadczenia, powinni je otrzymać do lipca przyszłego roku. Zresztą do tego też czasu zatrudnieni są w urzędzie Pragi Południe dodatkowi pracownicy.

Ze specjalnej informacji, jaką z południowopraskiego Ratusza otrzymała m.in. SBM „Grenadierów” wynika, że każdy użytkownik wieczysty, którego nieruchomość podlega przekształceniu otrzyma stosowne zaświadczenie i każdy, kto złoży wniosek o zamiarze wniesienia jednorazowej opłaty przekształceniowej zostanie poinformowany o jej wysokości. I tak, dla przykładu, jedno z dwudziestu zaświadczeń już otrzymanych przez spółdzielnię dotyczy nieruchomości przy ul. Świętosławskiej 2. Na tym dokumencie jest określona roczna kwota opłaty przekształceniowej, którą trzeba wnosić przez 20 lat. W przypadku tej nieruchomości kwota ta wynosi 9,5 tysiąca zł, co pomnożone przez 20 daje sumę prawie 200 tysięcy.

Niemniej, gdy spółdzielnia już posiadała stosowne zaświadczenie, to zgłosiła do urzędu, że zamierza opłatę przekształceniową uiścić jednorazowo (bo tylko wtedy można skorzystać z bonifikaty). Ratusz wyliczył, że w przypadku Świętosławskiej 2, przy 98% bonifikaty, jednorazowa opłata wyniesie 3805 zł. Różnica jest znaczna. Tym bardziej, że ostatecznie ta kwota będzie rozliczana w tzw. opłatach czynszowych. Z zasobu mieszkaniowego SBM „Grenadierów” takie zbonifikowane kwoty zostały wyliczone przez urząd już dla 8 nieruchomości.

Wróćmy do pytania, co z użytkownikami wieczystymi, którzy nie otrzymają stosownych zaświadczeń do końca bieżącego roku? W wyżej wspomnianej informacji urzędu Pragi Południe czytamy, że jeśli użytkownik wieczysty np. otrzyma zaświadczenie 21 lipca 2020 r., to aby przysługiwała mu bonifikata, musi w ciągu 2 miesięcy od otrzymania zaświadczenia poinformować urząd o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej. Wychodzi więc na to, że strach przed nieotrzymaniem zaświadczenia w najbliższym czasie jest nieuzasadniony, gdyż faktycznie nie będzie to rodziło żadnych konsekwencji. Niemniej zainteresowani mieszkańcy muszą się uzbroić w wielką cierpliwość, gdyż przed urzędnikami, którzy wydają na Pradze Południe stosowne zaświadczenia jeszcze bardzo, bardzo dużo pracy…