Wojewoda unieważnił uchwałę dotyczącą zakazu dla samochodów pro-life

Wojewoda Mazowiecki unieważnił uchwałę stołecznych radnych z 8 lipca, która zakazuje poruszania się po mieście samochodów oklejonych m.in. plakatami czy banerami prezentującymi drastyczne treści. Chodzi przede wszystkim o auta propagujące zakaz aborcji (pro-life) z drastycznymi zdjęciami szczątków płodów.

Jak ustaliło TVN Warszawa, w piątek w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego ukazało się rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych zakazujących poruszania się niektórymi rodzajami pojazdów, w którym stwierdzono nieważność uchwały w całości. Podkreślono brak podstaw prawnych do wydania takich przepisów porządkowych, bo są one już uregulowane w aktach ogólnopaństwowych.

Decyzja wojewody Konstantego Radziwiłła nie zamyka sprawy, bo miasto może złożyć skargę do WSA w ciągu 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. Jak informuje TVN Warszawa, rozstrzygnięcie wstrzymuje wykonanie uchwały z mocy prawa w całości, z dniem jego doręczenia.

Źródło: TVN Warszawa