Wprowadzanie psów do parków

Mieszkańcy ulicy Grochowskiej i okolic są oburzeni zakazem wprowadzania psów do parku Obwodu Praga AK. Jak opisują, wejście z czworonogiem kończy się interwencją ochrony, która podpiera się regulaminem. A w nim zawarty jest zakaz dla psów.

Ja to zatem faktycznie wygląda? Kto ustala regulaminy i których musimy przestrzegać?

Okazuje się, że przepisy dotyczące zasad użytkowania parków ustala zarządca terenu, czyli w tym przypadku Urząd Dzielnicy Praga-Południe. Problem w tym, że nad tym regulaminem jest uchwała Rady Miasta, która zezwala na wejścia psów do takich miejsc, mają oczywiście nie stwarzać zagrożenia, ale wchodzą niemal wszędzie.

Jak wyjaśnił nam Urząd Dzielnicy Praga-Południe, po oddaniu parku do użytku ówczesny Zarząd Dzielnicy zadecydował w sposób nieformalny o takim zakazie i do obecnej chwili jest to respektowane.

– Mamy jednak coraz bardziej świadome społeczeństwo, więc trudno będzie utrzymać ten zakaz, bowiem musiałby on być formalnie wpisany w regulamin korzystania z parku przyjęty uchwałą Rady m.st. Warszawy. Jak do tej pory Rada Miasta przyjęła uchwałą tylko jeden regulamin – dla „Ogrodu Krasińskich”. Pozostałe parki mają wywieszone regulaminy obowiązujące w sposób nieformalny – tłumaczy Elżbieta Kiedrowicz-Gwadera z Urzędu Dzielnicy.

Zarząd Zieleni przypomina natomiast, że parki miejskie są otwartymi przestrzeniami, do których psy oczywiście wprowadzać można, o ile oczywiście inaczej nie mówi regulamin przestrzeni. Psy mogą być puszczane wolno pod warunkiem zachowania przez osobę opiekującą się czworonogiem  pełnej kontroli nad zwierzęciem. Dobrze jeżeli psy są oznakowane.

– Regulamin jako taki, żeby obowiązywał w parku musi być przyjęty uchwałą Rady Miasta. Jeżeli nie jest przyjęty, nie może być dokumentem będącym podstawą egzekwowania zachowań w nim ujętych. Zarządcy terenu, którzy chcą zachować porządek w parkach, tworząc zbiory zasad obowiązujących w tej przestrzeni, mogą je egzekwować w oparciu o przepisy ogólne, takie jak chociażby kodeks wykroczeń i kodeks karny, ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o ochronie zwierząt, a także Regulamin utrzymania czystości  i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy – wyjaśnia Mariusz Burkacki, kierownik Działu Komunikacji Społecznej ZZ i dodaje, że tak dzieje się w przypadku większości parków w Warszawie. Nie ma obecnie regulaminu, który obowiązywałby we wszystkich parkach.

Wygląda więc na to, że zakaz w parku OPAK jest tylko pozorny, bo tak naprawdę nie obowiązuje. Urząd Miasta podkreśla jednak, że mieszkańcy powinni się stosować do regulaminów, ale… za ich złamanie nie ma żadnych sankcji.

Focus Clinic

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 12(804) ROK XXXI
Następne wydanie 7.07.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content