Wprowadzono stopnie alarmowe na terenie całego kraju. Dyrektorzy szkół reagują

bezpieczenstwo cyfrowe

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał nowe zarządzenie, zgodnie z którym, na terenie całego kraju, wprowadzone zostały: drugi stopień alarmowy (BRAVO) oraz trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE-CRP). Obydwa stopnie będą obowiązywały do 30 kwietnia tego roku.

– Drugi stopień alarmowy BRAVO ma charakter prewencyjny i jest związany z aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną w regionie i w Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy. Natomiast stopień alarmowy CRP został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

BRAVO to czterostopniowa skala stopni alarmowych wprowadzanych w przypadku zaistnienia zagrożenia lub przewidywalnego zagrożenia występowania zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Od marca drugi stopień obowiązywał na terenie dwóch województw: lubelskiego i podkarpackiego, zaś od 16 kwietnia na terenie całego kraju.

– Stopień CHARLIE–CRP dotyczy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. Ten stopień alarmowy również obejmuje cały kraj – zaznaczają urzędnicy.

Wprowadzenie obydwu stopni wiąże się z dodatkowymi zadaniami dla organów państwa określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.

W przypadku stopnia BRAVO są to:

 • „prowadzenie przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożonej kontroli dużych skupisk ludzkich;
 • prowadzenie wzmożonej kontroli obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów potencjalnie mogących stać się celem ataków terrorystycznych;
 • zapewnienie dostępności w trybie alarmowym członków personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
 • ostrzeżenie personelu o możliwych zagrożeniach;
 • obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez umundurowanych funkcjonariuszy lub żołnierzy bezpośrednio realizujących zadania związane z zabezpieczeniem miejsc i obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
 • dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych;
 • wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej oraz ważnych obiektów publicznych;
 • wprowadzenie zakazów wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym”.

Natomiast jeśli chodzi o stopień CHARLIE-CRP zadania obejmują m.in.:

 • „całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów, 
 • przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,
 • przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów”.

Podczas obowiązywania stopnia alarmowego trzeba zwrócić uwagę na niestandardowe sytuacje tj. nietypowo zachowujące się osoby, pozostawione plecaki, pakunki, torby, zaparkowane w tłumach samochody.

W związku z zaistniałą sytuacją dyrektorzy placówek oświatowych na terenie całego kraju wprowadzają zarządzenia w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu do przedszkoli i szkół osób postronnych.

/MK/

Źródło: gov.plBieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 18(809) ROK XXXI
Następne wydanie 13.10.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content