Wschodnia Obwodnica Warszawy: Zielony czy czerwony?

Tematem starcia jest planowany przebieg odcinka Wschodniej Obwodnicy Warszawy, drogi S17, przez dzielnicę Wesoła. Preferowany wariant, tzw. zielony, wywołuje duże kontrowersje nie tylko wśród lokalnej społeczności.

O Obwodnicy czytaj również https://mieszkaniec.pl/niewesolo-z-obwodnica/


Forsują szkodliwy wariant!

Joanna Gorzelińska, prezes Stowarzyszenia „Sąsiedzi dla Wesołej”

Do marca 2015 roku inwestor, czyli GDDKiA, uważał, że najlepszym wariantem przebiegu obwodnicy przez Wesołą jest wariant czerwony z tunelem omijającym centrum dzielnicy. Kilka miesięcy później, niepodziewanie złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na najtańszy wariant zielony na 8-metrowym nasypie, biegnącym przez ścisłe centrum Wesołej!

Jak do tego doszło?! GDDKiA w kluczowym dokumencie, tzw. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym bez stosownych ekspertyz zmieniła, między marcem a majem 2015 roku wagi kryteriów: zmniejszając kryteria środowiskowo-społeczne, a zwiększając ekonomiczne i techniczne. Inwestor nie ujawnił powodu tej „operacji”. W mediach mówi, że cena inwestycji jest najważniejsza.

„Przerzucenie” drogi w inne miejsce zbiegło się w czasie z obrotem wielohektarowymi gruntami na przebiegu wariantu alternatywnego (tzw. czerwonego). Gdy w GDDKiA „zamieniano” warianty przebiegu obwodnicy, wspomniane grunty zmieniały właścicieli (ze Skarbu Państwa przechodziły w ręce prywatne!). Wartość działek wynosi ponad 200 milionów złotych.

W Wesołej protestują mieszkańcy, którzy nie zgadzają się na wariant zielony. W ramach konsultacji społecznych obywatele wysłali około 10 tysięcy wniosków za wariantem czerwonym, alternatywnym, omijającym centrum dzielnicy. Na ulice wyszły tysiące zbulwersowanych osób, które chcą przywrócenia sprawiedliwego wariantu czerwonego w tunelu.

Nie zważając na nic, GDDKiA forsuje skrajnie niekorzystny wariant zielony na nasypie, który w 2007 r. śp minister Gęsicka odrzuciła ze względu na negatywny wpływ na zdrowie i życie ludzi oraz zagrożenie dla ujęć wody w Sulejówku.


Zdecydował czynnik środowiskowy

Małgorzata Tarnowska, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

Budowa drogi w jakimkolwiek wariancie zawsze niesie za sobą negatywne nastawienie najbardziej zainteresowanych stron. Nastroje społeczeństwa oraz władz lokalnych są istotną kwestią, dlatego też zostały poddane analizie. GDDKiA przy wyborze wariantu preferowanego kierowała się także innymi aspektami: technicznymi, funkcjonalno-ruchowymi, ekonomicznymi.

Na podstawie wieloletnich doświadczeń przy wyborze wariantu preferowanego, brane są pod uwagę czynniki środowiskowe, techniczno-ruchowe i ekonomiczne. Po uwzględnieniu wskazanych czynników, przy założeniu, że największy wpływ na wybór preferowanego wariantu mają czynniki środowiskowe (w tym też kwestie społeczne), najwyższą ocenę punktową otrzymał wariant zielony.

W 2015 r. GDDKiA złożyła wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej, wskazując jako preferowany wariant zielony. Zgodnie z przepisami, jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany przez wnioskodawcę, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, za zgodą wnioskodawcy, wskazuje w decyzji wariant dopuszczony do realizacji lub, w razie braku zgody wnioskodawcy, odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia.

Wschodnia Obwodnica Warszawy (S17 w.Drewnica – w.Zakręt) ma ogromne znaczenie strategiczne w rozwoju transportu drogowego w Polsce. Do 2024 r. trasa powinna połączyć stolicę ze wschodnimi rejonami Polski. Ponadto WOW jest częścią obwodnicy okołowarszawskiej, jedynego odcinka, dla którego nie podpisana została umowa na realizację zadania. Wybudowanie pełnego ringu przyniesie upłynnienie przejazdu w rejonie aglomeracji warszawskiej i odciążenie zatłoczonych dzielnic.

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content