WSM Grochów od 20 lat pracuje na warszawskim rynku nieruchomości!

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GROCHÓW” już od 20 lat prowadzi specjalistyczną działalność usługową w zakresie zarządzania i administrowania budynkami należącymi do Wspólnot Mieszkaniowych. WSM „Grochów” jest pod tym względem pionierem wśród stołecznych spółdzielni mieszkaniowych.

Aktualnie specjaliści z WSM „Grochów” administrują budynkami należącymi do kilkunastu warszawskich wspólnot. W tym miejscu warto dodać, iż na stołecznym rynku jest duże zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi, a długoletnie doświadczenie i solidne wykonywanie obowiązków powoduje, że z każdym rokiem WSM „Grochów” umacnia swoją dobrą markę na rynku zarządców nieruchomości.

Członkowie Zarządu i pracownicy WSM „Grochów” w większości legitymują się licencjami dyplomowanych zarządców nieruchomości. Stale podnoszą swoje kwalifikacje, aby kierować Spółdzielnią i zarządzanymi Wspólnotami w maksymalnie profesjonalny sposób przy nieustannie zmieniających się przepisach podatkowych i prawno-administracyjnych.

Za swoją działalność WSM „Grochów” otrzymała wiele branżowych nagród i wyróżnień.

Oddajemy do Państwa dyspozycji kompetentny zespół specjalistów z 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania i administracji Wspólnotami Mieszkaniowymi. Zapewniamy kompleksową obsługę Wspólnot Mieszkaniowych opartą na solidnych podstawach w postaci interdyscyplinarnej specjalistycznej wiedzy i 20-letniej praktyki!

W ramach współpracy gwarantujemy między innymi:

 • kompleksową obsługę prawną;
 • utrzymywanie nieruchomości w należytym stanie technicznym i sanitarnym;
 • bieżącą konserwację nieruchomości;
 • wykonywanie lub zlecanie remontów oraz nadzór nad pracami zleconymi i końcowy odbiór techniczny;
 • usuwanie awarii i ich skutków;
 • zapewnienie dostaw energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu oraz odprowadzenie ścieków, w tym negocjowanie i zawieranie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej umów na dostawę mediów, a także bieżące kontrolowanie realizacji tych umów;
 • opłacanie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej podatków i innych zobowiązań finansowych z tytułu zarządzania nieruchomością;
 • windykację udziałów w kosztach utrzymania, remontów i zarządu nieruchomością wspólną należnych od poszczególnych właścicieli lokali, a także zaliczek na pokrycie kosztów oraz opłat za media;
 • prowadzenie spraw windykacyjnych oraz występowanie przed sądem w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawach o zapłatę;
 • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomością;
 • prowadzenie całości rozliczeń finansowych poprzez indywidualny rachunek bankowy założony dla Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • dokonywanie rozliczeń i zapłaty za pracę lub usługi związane z nieruchomością wspólną świadczone na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek wnoszonych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej, zgodnie z odrębną uchwałą właścicieli lokali tworzących Wspólnotę, określającą zakres i formę tej ewidencji;
 • przechowywanie i zabezpieczanie, a w stosownym czasie archiwizowanie, dokumentów Wspólnoty Mieszkaniowej i dokumentacji dotyczącej nieruchomości oraz sporządzanie takiej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii zasadami i przepisami;
 • prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli lokali;
 • wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną.

Aktualnie specjaliści z WSM „Grochów” administrują budynkami należącymi do kilkunastu warszawskich wspólnot. W tym miejscu warto dodać, iż na stołecznym rynku jest duże zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi, a długoletnie doświadczenie i solidne wykonywanie obowiązków powoduje, że z każdym rokiem WSM „Grochów” umacnia swoją dobrą markę na rynku zarządców nieruchomości.

Członkowie Zarządu i pracownicy WSM „Grochów” w większości legitymują się licencjami dyplomowanych zarządców nieruchomości. Stale podnoszą swoje kwalifikacje, aby kierować Spółdzielnią i zarządzanymi Wspólnotami w maksymalnie profesjonalny sposób przy nieustannie zmieniających się przepisach podatkowych i prawno-administracyjnych.

Za swoją działalność WSM „Grochów” otrzymała wiele branżowych nagród i wyróżnień.

Oddajemy do Państwa dyspozycji kompetentny zespół specjalistów z 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania i administracji Wspólnotami Mieszkaniowymi. Zapewniamy kompleksową obsługę Wspólnot Mieszkaniowych opartą na solidnych podstawach w postaci interdyscyplinarnej specjalistycznej wiedzy i 20-letniej praktyki!

W ramach współpracy gwarantujemy między innymi:

 • kompleksową obsługę prawną;
 • utrzymywanie nieruchomości w należytym stanie technicznym i sanitarnym;
 • bieżącą konserwację nieruchomości;
 • wykonywanie lub zlecanie remontów oraz nadzór nad pracami zleconymi i końcowy odbiór techniczny;
 • usuwanie awarii i ich skutków;
 • zapewnienie dostaw energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu oraz odprowadzenie ścieków, w tym negocjowanie i zawieranie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej umów na dostawę mediów, a także bieżące kontrolowanie realizacji tych umów;
 • opłacanie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej podatków i innych zobowiązań finansowych z tytułu zarządzania nieruchomością;
 • windykację udziałów w kosztach utrzymania, remontów i zarządu nieruchomością wspólną należnych od poszczególnych właścicieli lokali, a także zaliczek na pokrycie kosztów oraz opłat za media;
 • prowadzenie spraw windykacyjnych oraz występowanie przed sądem w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawach o zapłatę;
 • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomością;
 • prowadzenie całości rozliczeń finansowych poprzez indywidualny rachunek bankowy założony dla Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • dokonywanie rozliczeń i zapłaty za pracę lub usługi związane z nieruchomością wspólną świadczone na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek wnoszonych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej, zgodnie z odrębną uchwałą właścicieli lokali tworzących Wspólnotę, określającą zakres i formę tej ewidencji;
 • przechowywanie i zabezpieczanie, a w stosownym czasie archiwizowanie, dokumentów Wspólnoty Mieszkaniowej i dokumentacji dotyczącej nieruchomości oraz sporządzanie takiej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii zasadami i przepisami;
 • prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli lokali;
 • wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU OSOBISTEGO, TELEFONICZNEGO
lub za pośrednictwem POCZTY ELEKTRONICZNEJ!

WSM „Grochów” 04-359 WARSZAWA, ul. Kobielska 1
sekretariat tel. (22) 673 08 01
e-mail: sekretariat@wsmgrochow.pl

  

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content