Szersza strefa?

Czy strefa płatnego parkowania zostanie poszerzona o Saską Kępę, Kępę Gocławską i część Kamionka? Pomiary już ruszyły. Warszawska strefa płatnego parkowania została w zeszłym roku powiększona o część Woli i Pragi Północ. Tej jesieni rozszerzy się o Ochotę i Żoliborz, ale to nie koniec. Saska Kępa wraz z okolicami (Saska Kępa, Kępa Gocławska i zachodnia […]