Wyrokiem karnym zostałem skazany na karę ograniczenia wolności, polegającej na obowiązku wykonywania

adwokat Wojciech Lipka

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada


Wyrokiem karnym zostałem skazany na karę ograniczenia wolności, polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Czy mogę złożyć wniosek o zamianę kary ograniczenia wolności na karę grzywny?

W obowiązującym stanie prawnym nie ma możliwości zamiany kary ograniczenia wolności na karę grzywny. Jeżeli po uprawomocnieniu się wyroku sytuacja skazanego uległa zmianie, np. podjął on pracę kolidującą z obowiązkiem wykonywania kary ograniczenia, to można, w oparciu o art. 63a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego (dalej k.k.w.), złożyć do sądu rejonowego nadzorującego wykonanie kary wniosek o zmianę formy jej wykonywania. Zgodnie z przywołanym przepisem, „w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może zmienić formę obowiązku wykonywania pracy, przyjmując

20 godzin pracy na cele społeczne za równoważne 10% wynagrodzenia za pracę; orzeczona praca nie może przekroczyć 40 godzin w stosunku miesięcznym”. Postępowanie w sprawie może zostać wszczęte przez sąd z urzędu, na wniosek skazanego lub jego obrońcy, prokuratora i kuratora sądowego. Sąd, wyrażając zgodę na zmianę wykonania kary, wydaje postanowienie, które można zaskarżyć.


Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości w roszczeniach z „umów frankowych”.


Lokalny Portal Informacyjny w Warszawie 
gazeta Mieszkaniec

  

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content