Wysokie kary dla zapominalskich kierowców

Kierowcy Ubera tylko z polskimi prawami jazdy!

Od 1 lipca tego roku znacznie wzrosną kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Brak OC będzie automatycznie wykrywany przez system Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Każdy kierowca ma świadomość, że będąc właścicielem pojazdu mechanicznego musi posiadać obowiązkowe OC. Jego brak niesie za sobą poważne konsekwencje w postaci kary finansowej.

Zapominalscy kierowcy nie unikną kary

Kierowcy powinni mieć świadomość, że nie unikną konsekwencji finansowych w wyniku zaniedbania obowiązku posiadania ubezpieczenia OC. Najbardziej dotkliwie odczują to kierowcy, którzy nie posiadając OC spowodują wypadek.

Osoby poszkodowane w wypadkach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych lub nieznanych sprawców otrzymują odszkodowanie z UFG. Fundusz po dokonaniu wypłaty występuje do właściciela pojazdu o zwrot całej wypłaconej poszkodowanemu kwoty.

Wysokie kary mają przestrzegać i wystraszyć tych kierowców, którzy nie wykupują obowiązkowego ubezpieczenia.

Według informacji portalu rankomat.pl UFG szacuje, że po polskich drogach jeździ około 100 tys. nieubezpieczonych pojazdów.

Najczęstsze powody tej sytuacji są trzy:

  1. wygaśnięcie ubezpieczenia zbywcy pojazdu
  2. przekonanie, że dla nieużytkowanego lub niesprawnego technicznie pojazdu nie jest potrzebne ubezpieczenie
  3. nieopłacenie raty składki za ubezpieczenie OC.

/om/

Foto: Pixabayerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content