X edycja budżetu obywatelskiego – zgłoszono 1746 projektów

Rozpoczęła się formalna ocena projektów X edycji budżetu obywatelskiego. Ponad połowa projektów spłynęła ostatniego dnia przed końcem terminu zgłoszeń.

Do 25 stycznia mieszkańcy mogli zgłaszać pomysły, na co przeznaczyć pieniądze z budżetu stolicy. Warszawiacy przesłali 1747 propozycji – 196 projektów o charakterze ogólnomiejskim i 1551 pomysłów dotyczących dzielnic.

Bielany najaktywniejsze

Mieszkańcy mogli zgłaszać projekty od 1 grudnia 2022 r. do 25 stycznia 2023 r., czyli przez blisko 2 miesiące. Zdecydowaną większość projektów, bo aż 77 proc. warszawiacy i warszawianki zgłosili w ciągu trzech ostatnich dni zgłaszania. A ponad 50 proc. wszystkich projektów wpłynęło ostatniego dnia.

Najczęściej mieszkańcy swoimi propozycjami chcą poprawić jakość przestrzeni publicznej – np. remont chodników, doświetlenie przejść dla pieszych, stojaki rowerowe. Taką kategorię autorzy projektów wskazali w 1088 projektach. Na drugim miejscu wśród najchętniej wybieranych kategorii jest edukacja (695 wskazań). Niesłabnącą popularnością cieszą się również projekty w kategoriach: zieleń miejska oraz komunikacja publiczna i drogi.

Najwięcej projektów dotyczy poziomu ogólnomiejskiego, czyli obejmującego swoim zasięgiem co najmniej dwie dzielnice lub takich, które będą realizowane przez miejskie biura. Zgłoszono ich 196.

Natomiast projektów dzielnicowych wpłynęło 1551. Najaktywniejsi okazali się mieszkańcy:

  • Bielan – 124 zgłoszone projekty
  • Mokotowa – 118 projektów
  • Targówka – 99 projektów

Wawer lubi papier

Mieszkańcy najczęściej zgłaszali projekty przez internet, za pośrednictwem strony bo.um.warszawa.pl. W ten sposób zgłoszonych zostało 93 proc. projektów (1626 projektów). Pozostałe projekty – 121 – zostały zgłoszone dostarczone do urzędu na formularzu papierowym. Najwięcej projektów papierowych – aż 30 – wpłynęło do urzędu dzielnicy Wawer.

Z możliwości zgłoszenia projektu w tej edycji budżetu obywatelskiego skorzystało ponad 800 mieszkańców. Najaktywniejsza osoba zgłosiła w tym roku aż 23 projekty, ale zdecydowana większość mieszkańców zgłaszała po jednym projekcie.

Ocena formalna i merytoryczna

Obecnie trwa ocena formalna zgłoszonych propozycji. W pierwszej kolejności urzędnicy sprawdzą, czy projekt został przyporządkowany do odpowiedniego poziomu – dzielnicowego albo ogólnomiejskiego. W efekcie może się jeszcze zmienić liczba projektów na poszczególnych poziomach.

Pracownicy urzędy sprawdzą również, czy projekt został prawidłowo zgłoszony np. czy formularz zgłoszeniowy zawiera wszystkie niezbędne informacje, czy została dołączona prawidłowa lista poparcia itp.

Następnie projekty trafią do oceny merytorycznej, w trakcie której urzędnicy ocenią m.in. czy zgłoszona propozycja jest możliwa do realizacji m.in. czy:

  • jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
  • jest możliwa do realizacji we wskazanej lokalizacji,
  • jest możliwa do realizacji w ciągu roku,
  • wpisuje się w kompetencje miasta,
  • jest zgodna z przyjętymi zasadami dostępności dla mieszkańców.

Jeżeli projekt będzie wymagał uzupełnienia albo wprowadzenia zmian, pracownicy urzędu skontaktują się z ich autorami, aby poprosić o dodatkowe informacje lub uzgodnić zakres tych zmian.

Ocena zgłoszonych projektów zakończy się 4 maja br. Od negatywnego wyniku oceny autorzy będą jeszcze mogli się odwołać.

Głosowanie w czerwcu

Głosowanie będzie trwało od 15 do 30 czerwca br. Mieszkańcy wybiorą, które z projektów poddanych pod głosowanie zostaną zrealizowane.

Na realizację pomysłów mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego w aktualnej edycji m.st. Warszawa przeznaczy ponad 100 mln zł.

Wszystkie projekty są dostępne na stronie budżetu obywatelskiego. Można je przeglądać i komentować.

/um/

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content