XXX Stołeczna Edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

XXX Edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

Rusza jubileuszowa, 30. edycja Stołecznego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Kandydatów można zgłaszać do 28 lutego 2023 roku. Patronat nad konkursem objął Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

„Ośmiu Wspaniałych”

Rolą Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” jest promowanie młodych ludzi, którzy bezinteresownie niosą pomoc potrzebującym, aktywnie uczestniczą w innych społecznych akcjach i w charytatywnych wydarzeniach oraz zachęcają do takich działań swoich kolegów i swoje koleżanki.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów od piątej klasy szkoły podstawowej do piątej klasy szkoły ponadpodstawowej, zrzeszonych w szkolnych kołach i klubach wolontariatu oraz dla dzieci i młodzieży zaangażowanych w indywidualny wolontariat w ramach świetlic środowiskowych, młodzieżowych domów kultury i innych miejsc. Mogą brać w nim udział kandydaci indywidualni oraz grupowi.

Kandydatów w kategoriach indywidualnych i grupowych zgłaszają nauczyciele, opiekunowie wolontariatu oraz przedstawiciele społeczności lokalnych.

Zachęcamy naszych czytelników, by przypomnieli o konkursie w swoich szkołach lub szkołach swoich dzieci. Z pewnością znajdą się w nich młodzi ludzie, którym nie są obojętne czyjeś cierpienie, niedołężność, niepełnosprawność bądź ubóstwo.

Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” przebiega w dwóch etapach. Pierwszy odbywa się na szczeblu samorządowym. W Warszawie etap lokalny poprzedzają eliminacje dzielnicowe. Laureaci tej części przechodzą do etapu ogólnopolskiego.

Szczegółowe informacji oraz regulamin konkursu można znaleźć pod adresem http://swiatnatak.pl/edycja-konkursu-2023.

XXX Edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 2023

Źródło: Urząd Dzielnicy Praga-Południeerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content