Z Białołęki do Nadarzyna. Mniej obywateli Ukrainy w Warszawie

Ostatnie centrum dla uchodźców w Warszawie zostało zamknięte z końcem czerwca przez wojewodę mazowieckiego. Co dalej z obywatelami Ukrainy, którzy przebywali w Global Expo przy ul. Modlińskiej?

Relokacja utrudniona

Mazowiecki Urząd Wojewódzki nie podpisał na lipiec umowy na dysponowanie obiektem na Białołęce. W związku z tym urzędnicy chcieli, aby Ukraińcy przebywający w hali przenieśli się do Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Zorganizowana na 27-28 czerwca relokacja była jednak utrudniona.

– 28 czerwca pracownicy urzędu nie zostali wpuszczeni do budynku, co uniemożliwiło skuteczne przekazywanie informacji o zakończeniu działalności Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w tym miejscu i przygotowanym transporcie do innej lokalizacji. Według informacji pozyskanej przez MUW, przedstawiciele spółki prowadzącej miejsce zakwaterowania informowali  zarówno w dniach 27 i 28 czerwca, jak i w ostatnim okresie uchodźców o możliwości pozostania w obiekcie Global Expo i planach kontynuowaniu działalności pomocowej przez ten podmiot,  niezależenie od finansowania przez MUW, co w znaczący sposób utrudniało czynności podejmowane przez pracowników urzędu w dniach 27 i 28 czerwca. Podejmowane w tych dniach działania były ukierunkowane na umożliwienie obywatelom Ukrainy dobrowolnego przemieszczenia się do miejsca zakwaterowania posiadającego gwarancję finansowania – informuje Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego.

Urzędnicy zapewniają, że są nadal w gotowości do zapewnienia transportu uchodźcom, którzy chcieliby przenieść się do nowej lokalizacji.

Nieprzedłużona umowa

Obowiązująca do 28 czerwca umowa nie została przedłużona na lipiec.

– Decyzja o zakończeniu działalności miejsca zakwaterowania w Global Expo jest związana z pozyskaniem informacji przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki o sporze w zakresie uprawnień do dysponowania obiektem Global Expo przez podmiot, który jest stroną umowy zawartej przez MUW, a także w związku z kontrolami przeprowadzonymi w czerwcu – przekazuje Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego.

Relokacja była planowana już wcześniej i ogłaszana przez wojewodę 10 czerwca.

– Najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych gości przebywających w obiektach tymczasowego zakwaterowania. To jest nasz priorytet. Osoby przebywające dotychczas w hali Global Expo zostaną zakwaterowane z miejscu o podobnym standardzie i z zakresem usług o tym samym poziomie jak dotychczas – powiedział Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki.

Kontrola

W obiekcie przy ul. Modlińskiej została przeprowadzona kontrola.

– Obejmowała prawidłowość realizacji zapisów zawartych w umowie, w szczególności w zakresie prawidłowości wykazywanej przez GE Operator Sp. z o.o. liczby osób zakwaterowanych przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że spółka znacznie zawyżyła liczbę uchodźców wykazywanych w raportach. W raporcie przekazywanym przez spółkę wskazano 2 224 osoby. Natomiast, w wyniku przeprowadzonej kontroli wykazano, że na hali przebywało 1 018 osób. Zatem liczba uchodźców była znacznie zawyżona w raporcie przekazanym przez spółkę. Różnica pomiędzy liczbą wykazaną w raporcie, a stanem faktycznym, ustalonym w trakcie kontroli wynosiła 1206 – zaznaczają przedstawiciele Zespołu Prasowego Wojewody Mazowieckiego.

Pomimo zobowiązania do rzetelnego raportowania oraz korekty raportów dziennych przekazywanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego od 10 czerwca podczas kolejnej kontroli w dniu 24 czerwca liczba uchodźców ponownie była rozbieżna z przekazanymi danymi.

– W miejscu zakwaterowania podczas kontroli przebywało łącznie 906 osób, a w przekazanym do MUW Raporcie  została podana liczba 2 328 osób.  Różnica pomiędzy liczbą wykazaną w raporcie, a stanem faktycznym, ustalonym w trakcie kontroli była jeszcze większa i wynosiła 1 422 – powiedzieli urzędnicy.

Ptak Warsaw Expo

Ptak Warsaw Expo obywatele Ukrainy mają zapewnione takie same warunki zakwaterowania, jak na Białołęce: nocleg, wyżywienie oraz pomoc medyczną i psychologiczną. Są tu sale zabaw dla dzieci, można uzyskać pomoc w szukaniu pracy, uzyskaniu numeru PESEL oraz wyrobieniu innych ważnych dokumentów. Nie zapomniano również o czworonogach. Pupile, które przyjechały wraz z uciekającymi przed wojną za naszą wschodnią granicą, obywatelami Ukrainy również mają zapewnione wyżywienie.

Ptak Warsaw Expo to największy obiekt zakwaterowania w Polsce. Obecnie przygotowano 10 tysięcy miejsc, chodź potencjał bazy noclegowej dla uchodźców jest niemal dwa razy większy. W hali w Nadarzynie obecnie przebywa ponad 2 tysiące uchodźców. /MK/

Fot. MUWerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content