Z gruntowych na utwardzone

Kilkanaście kilometrów lokalnych ulic zyska w tym roku utwardzoną nawierzchnię. Dwadzieścia milionów złotych to kwota przeznaczona na program poprawienia jakości dróg nieutwardzonych w latach 2017-18.

To będzie pierwszy rok realizacji programu poprawy jakości dróg nieutwardzonych. Przeznaczono na niego 20 mln zł; w zeszłym roku burmistrzowie dzielnic zostali poproszeni o przygotowanie propozycji ulic do poprawy nawierzchni.

Założenie programu było takie, że to dzielnice zgłaszają drogi gruntowe, które ich zdaniem powinny w pierwszej kolejności zostać utwardzone. Drogi muszą posiadać kategorię drogi publicznej gminnej, a utwardzenie ich polegać ma na pokryciu pasa drogi gruntowej utwardzoną nawierzchnią betonową lub asfaltową, bez budowania oświetlenia, odwodnienia, kanalizacji, chodników itp.

Zgłoszone drogi były weryfikowane, m.in. pod względem własności terenu, szerokości, długości, usytuowania obiektów użyteczności publicznej, warunków gruntowych, a także, czy w ciągu najbliższych kilku lat nie są na nich planowane inwestycje np. budowa wodociągu czy oświetlenia, które wymagałyby ingerencji w ułożoną nawierzchnię.

Oto lista ulic do utwardzenia po prawej stronie Wisły:  

Dzielnica Białołęka:

 1. Pszeniczna
 2. Semaforowa od Karnickiej
 3. Karnicka  
 4. Myśliwska

Dzielnica Praga-Południe:

 1. Makowska
 2. Dudziarska

Dzielnica Rembertów:

 1. Strycharska od ul. Bombardierów do końca zabudowy
 2. Zecerska 
 3. Buchalteryjna     
 4. Kuglarska 

Dzielnica Wawer:

 1. Gierdawska        
 2. Burzliwa
 3. Serdeczna
 4. ciąg ulic Bodo, Bardiniego, Smosarskiej, Borysławska   
 5. I Poprzeczna      

Dzielnica Wesoła:

 1. Gościniec odc. Jana Pawła II – Szosa Lubelska
 2. Szeroka   
 3. Cienista   
 4. S. Żółkiewskiego