Za śmieci płacimy tam, gdzie faktycznie mieszkamy

Czy nowe przepisy dotyczące odpadów zmuszają mieszkańców do płacenia za śmieci w Warszawie, nawet jeśli kilka miesięcy w roku spędzają na działce poza miastem?

Wydawałoby się, że w temacie śmieci wyjaśnione zostało już wszystko. Trzeba segregować, w przypadku problemów możemy skorzystać z podpowiedzi w wyszukiwarce. Stawki wysokie, ale nie pozostało nam nic innego, tyko się z nimi pogodzić. Czy coś jeszcze może zaskoczyć mieszkańców?

Wielu emerytów żyje w określonym rytmie, zima w bloku, a kiedy tylko słupek rtęci na termometrach za oknem zaczyna przekraczać 15 stopni, rozpoczynają się przygotowania do wyjazdu na działkę. Na początek na dzień, dwa, ocenić straty po zimie, zagrabić, zaprowadzić względny porządek, a potem (najczęściej po Wielkanocy), już na dobre – na kilka miesięcy.

I tak żyją. „Pół na pół” jak tłumaczy pani Alina, która przyszła do naszej redakcji z plikiem dokumentów i przerażoną miną.

– Wczoraj chciałam tak jak co roku, złożyć w spółdzielni pismo z informacją, że od kwietnia nas nie będzie i do września włącznie prosimy o nienaliczanie opłat za odbiór odpadów. Okazało się, że nie ma takiej możliwości! Nowe przepisy nie przewidują takiej sytuacji i teraz musimy płacić zarówno w Warszawie, jak i na działce, gdzie faktycznie będziemy mieszkać?! To ogromna kwota – nie kryje zdenerwowania mieszkanka Grochowa i dodaje, że w podobnej sytuacji jest wielu jej znajomych.

Ponieważ faktycznie problem wydaje się bardzo duży i zaczęliśmy zastanawiać się, czy w nowych przepisach gdzieś nie wkradł się błąd, poprosiliśmy o pomoc w wyjaśnieniu tych kwestii radcę prawnego Marcina Klusia.

Okazuje się, że jedyny błąd, jaki mógł wystąpić, to w interpretacji jakiegoś przepisu przez spółdzielnię, bo nie zmieniło się nic – za śmieci płacimy tam, gdzie mieszkamy. A tak szczegółowo opisuje to Marcin Kluś (warte zachowania i przedstawienia w spółdzielni w przypadku problemów):

Podstawę prawną do zwolnienia z opłaty w tego rodzaju sytuacji stanowi art. 6i Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku.

Zgodnie z art. 6i ust. 1 pkt. 1 tej Ustawy, obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Z powyższego wynika, że obowiązek ponoszenia opłaty za odbiór śmieci jest związany z miejscem zamieszkania danej osoby. Jednocześnie miejsca zamieszkania nie należy utożsamiać z miejscem zameldowania.

Z kolei art. 6i ust. 2 w/w ustawy stanowi, że w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

Powyższe nie dotyczy zmiany miejsca zamieszkania w obrębie tej samej gminy. Reasumując, opłatę uiszczamy tam, gdzie zamieszkujemy, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zmieniliśmy miejsce zamieszkania. W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie do właściwego podmiotu, np. spółdzielni mieszkaniowej, potwierdzające zmianę miejsca zamieszkania, okres tej zmiany i wniosek o nienaliczanie w związku z tym opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Focus Clinic

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 15(807) ROK XXXI
Następne wydanie 31.08.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content