Zaciągnąłem u znajomego pożyczkę, którą mu spłaciłem w terminie.

adwokat Wojciech Lipka

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada


Zaciągnąłem u znajomego pożyczkę, którą mu spłaciłem w terminie. Po tygodniu zgłosił się do mnie Pan, który okazał mi pisemną umowę, na mocy której mój znajomy przelał na niego wierzytelność, wynikającą z umowy pożyczki i zażądał zapłaty, grożąc postępowaniem sądowym. Czy muszę mu zapłacić skoro już pożyczkę spłaciłem, a o umowie przelewu nic nie wiedziałem?

Zgodnie z art.  509 §  1 Kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Natomiast art. 512 k.c. stanowi, że dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy, chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych czynności prawnych dokonanych między dłużnikiem a poprzednim wierzycielem. W związku z powyższym, w stanie faktycznym sprawy nie ma Pan obowiązku zapłaty długu na rzecz nabywcy wierzytelności, gdyż spełnione przez Pana świadczenie na rzecz pierwotnego wierzyciela ma również skutek wobec nabywcy.


Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości w roszczeniach z „umów frankowych”.


Lokalny Portal Informacyjny w Warszawie 

  

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content