Zalane parkingi w blokach przy ul. Głębockiej

W dwa tygodnie po zakończeniu prac na ul. Głębockiej,  w podziemnych parkingach bloków nr 94 i 96 pojawiła się woda, a dookoła zaczął roznosić się nieprzyjemny zapach. Mieszkańcy uznali,że powodem tej sytuacji jest usterka w kanalizacji, do której doszło przy okazji prac na modernizowanej ulicy. Okazało się, że przyczyna jest zupełnie inna…

Zdjęcie mieszkańca FB/Informator Dzielnicy Białołęka

MPWiK zaprzecza wyjaśnia, że zalania parkingów nie były związane z prowadzoną w rejonie ul. Głębockiej budową sieci kanalizacyjnej, ale po zgłoszeniu problemów cała sprawa nie została zbagatelizowana.
 
W związku z otrzymanym zgłoszeniem od mieszkańców oraz w trosce o ich komfort, w nocy z 14 na 15 listopada br. przeprowadzono czyszczenie odcinka instalacji wewnętrznej, niepozostającej w eksploatacji MPWiK, oraz udrożniono odpływ ścieków – mówi Marta Pytkowska z MPWiK. Wyjaśnia też, że jednocześnie, służby MPWiK przeprowadziły kontrolę w terenie, w trakcie której stwierdzono szereg nieprawidłowości o charakterze wykonawczym. Ustalono także, że  do zalania garażu doszło z powodu nieprawidłowo i niezgodnie z prawem wykonanej instalacji odwodnienia parkingu, a jako bezpośrednią przyczynę wskazano brak zaworu zwrotnego (lub jego wadliwą pracę) zabezpieczającego obiekt przed takim zdarzeniem. O tym i o prawnym obowiązku montażu takiego zabezpieczenia, został poinformowany konserwator budynku, którego zobligowano do podjęcia niezbędnych czynności.
 
Zwracamy także uwagę, że w tym rejonie są prowadzone prace drogowe – w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia studni kanalizacyjnej mogą się do nich przedostawać obce materiały, jak gruz czy asfalt, powodując niedrożność sieci kanalizacyjnej – mówi Marta Pytkowska. – Równocześnie przypominamy, że zaobserwowane przypadki niedrożności kanalizacji należy, w pierwszej kolejności, zgłaszać do administratorów, zarządców budynków, którzy po stwierdzeniu przyczyny wystąpienia niedrożności, mogą się następnie skontaktować z pogotowiem kanalizacyjnym MPWiK. Zapewniamy, że wszystkie zgłoszenia spotykają się z odpowiednią reakcją Spółki, jak to miało miejsce m.in. w przypadku z ul. Głębockiej 94.

Warto wiedzieć: MPWiK eksploatuje na terenie Warszawy i okolicznych gmin ponad 4200 km sieci kanalizacyjnej. Do codziennych obowiązków służb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji należy zapewnienie drożności oraz niezakłóconego odbioru i transportu ścieków. Dlatego pracownicy Spółki stałe kontrolują pracę układu, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu do monitoringu, oraz czyszczą ponad 800 km kanałów i ponad 30 tys. wpustów.
Co istotne, identyczne obowiązki w zakresie utrzymania instalacji wewnętrznych należą do zarządców, właścicieli i administratorów budynków. Nieprawidłowa eksploatacja rur kanalizacyjnych może być przyczyną ich zatykania i prowadzić, nawet, do zalewania pomieszczeń przez ścieki.