Zdecyduj jak ma wyglądać Marysin Wawerski

Już w tym tygodniu odbędzie się pierwszy dyżur telefoniczny projektanta planu, na którym można zgłosić swoje uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Marysin Wawerski – część I.

O jakie tereny chodzi?

Obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który jest konsultowany ma powierzchnię 205 ha i jest położony w północnej części dzielnicy. Zlokalizowany jest w rejonie linii kolejowej relacji Warszawa – Dęblin i ulic: Marsa, Kościuszkowców i Bronisława Czecha. Sąsiaduje od północy z jednostką wojskową w Rembertowie, zaś od strony wschodniej z Rezerwatem im. Króla Jana III Sobieskiego.

– Projekt planu chroni istniejącą strukturę funkcjonalno-przestrzenną poprzez zachowanie układu dróg i zabudowy. W projekcie planu dodatkowo wyznaczono nowe tereny pod usługi publiczne i wykształcono pierzeję ulicy Korkowej – informują miejscy urzędnicy.

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Plan jest dokumentem określającym to, jak będzie mogła wyglądać okolica obejmująca teren w nim omawiany. W stolicy plany regulują, w jaki sposób może być tworzona sieć infrastruktury, budowane i przebudowywane budynki, place, ulice, czy w jaki sposób mogą być urządzone tereny zielone, tj. parki bądź skwery.

Konsultacje społeczne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z dwóch części: tekstu planu i rysunku planu. Obydwie te części dla obszaru Marysin Wawerski – część I dostępne są na stronie: https://konsultacje.um.warszawa.pl/marysin_wawerski_cz1. Dostępne są również w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

O wątpliwościach można porozmawiać podczas trzech dyżurów telefonicznych z projektantem planu w trzy kolejne piątki: 14, 21 i 28 stycznia w godz. 13:00 – 16:00 pod numerem 22 235 81 08. 20 stycznia będzie zorganizowana dodatkowo dyskusja online na platformie ZOOM, w której będzie mógł wziąć udział każdy chętny. Wszyscy zainteresowani tą formą rozmowy muszą zgłosić się wysyłając maila na adres: dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. W mailu zwrotnym otrzymają Państwo link do spotkania wraz z instrukcją.

Jak zgłaszać uwagi?

Uwagi do planu można zgłaszać do 15 lutego:

  • osobiście dostarczając dokument do kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy,
  • podczas dyskusji online – 20 stycznia,
  • mailowo na adres: BAiPP@um.warszawa.pl,
  • drogą pocztową: na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa,
  • przez ePUAP – używając formularz ogólny bądź formularza: Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

/MK/

Źródło/Fot. UD Wawer 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 18 (834) ROK XXXII
Następne wydanie 12.10.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content