Zdecyduj, jak mają wyglądać tereny po Klubie Sportowym „Orzeł”

15 września rozpoczną się konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania terenów po dawnym klubie RKS „Orzeł”. Miasto odzyskało nieruchomości przy ul. Podskarbińskiej m.in. zaprojektowaną przez Macieja Nowickiego i Zbigniewa Karpińskiego halę sportową z 1939 roku czy też pozostałości po torze kolarskim „Nowe Dynasy”. Obiekty są w złym stanie technicznym, a teren do nich przylegający jest niezagospodarowany. Urząd Dzielnicy Praga-Południe chce to jednak zmienić.

Jaki obszar?

Teren objęty konsultacjami znajduje się w obrębie ulic: Stanisławowskiej, Mińskiej i Podskarbińskiej. Na jego obszarze znajduje się m.in. wpisana do rejestru zabytków hala sportowa oraz umieszczone w 2018 roku w gminnej ewidencji zabytków pozostałości popularnego w latach siedemdziesiątych toru kolarskiego.

– Autorami projektu hali z charakterystycznym szyldem „Orzeł”, są światowej sławy architekt Maciej Nowicki, współpracownik Niemeyera i Le Corbusiera, oraz Zbigniew Karpiński, generalny projektant tzw. Ściany Wschodniej w Warszawie. Z kolei na użytkowanym przez 12 lat betonowym welodromie o długości 333 m, zaprojektowanym przez panczenistę i architekta Janusza Kalbarczyka, ścigali się tacy kolarze, jak m.in. Czesław Lang, Mirosław Jurek czy Szymon Kornacki – zaznaczają przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Praga-Południe. – Najbliższa okolica obiektów przy ul. Podskarbińskiej intensywnie zabudowuje się i rozwija. W ostatnim czasie przybyło tu kilka tysięcy nowych mieszkańców. W pobliżu znajdują się budynki administracyjne, a także instytucje kultury czy ośrodki sportowe i rekreacyjne. Nieużytkowanym od lat terenem interesują się środowiska sportowe: siatkarze, wspinacze, kolarze oraz ruchy miejskie – dodają.

Plan miejscowy

Konsultacje społeczne mają wskazać kierunek dla stworzenia w tej okolicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

– Obszar, na którym znajdują się hala sportowa i tor kolarski, będzie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m.in. na podstawie wymagań Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, m.in. zachowanie profilu toru kolarskiego i jego wyposażenia. Konserwator dopuścił na tym terenie „nową zabudowę, która nie zakłóci relacji przestrzennych i funkcjonalnych pomiędzy zabytkowymi obiektami” – informują urzędnicy.

Jak i gdzie zgłaszać uwagi?

Mieszkańcy swoje opinie na temat terenu objętego będą mogli zgłaszać w kilku terminach:

  • 15 września o godz. 18:00 w hali sportowej OSiR przy ul. Siennickiej 40B, podczas spotkania otwierającego konsultacje;
  • 17 września w godz. 14:00-18:00 w punkcie konsultacyjnym w parku J. Polińskiego przy ul. Szaserów 125;
  • 20 września w godz.13:00-16:00 w punkcie mobilnym w okolicy Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44;
  • 23 września w godz. 14:00-17:00 w punkcie mobilnym w okolicy ulic: Mińskiej, Dwernickiego, Podskarbińskiej;
  • 25 września w godz. 16:00-18:00 w punkcie konsultacyjnym na rogu ulic Podskarbińskiej i Stanisławowskiej;
  • 28 września w godz. 13:00-16:00 w punkcie mobilnym w okolicy ulic: Mińskiej, Terespolskiej, Stanisławowskiej;
  • 6 października w godz.18:00-20:00 podczas spotkania warsztatowego w sali konferencyjnej przy Grochowskiej 262;
  • mailowo na adres: praga-poludnie.konsultacje@um.warszawa.pl

Przewidziano także dwa spacery z przewodnikiem dla mieszkańców, którzy chcieliby usłyszeć więcej informacji o omawianych terenach. Odbędą się one w dwie niedziele: 11 września o godz. 11:00, zaś 25 września o godz. 16:00. Obydwa rozpoczną się na ul. Podskarbińskiej 11.

Konsultacje rozpoczną się 15 września i potrwają do 14 października tego roku.

/Marcin Kalicki/

Źródło/Fot. UD Praga-Południe Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 17 (833) ROK XXXII
Następne wydanie 28.09.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content