Zmiany w opłatach za śmieci dla nieruchomości niezamieszkałych

Radni m.st. Warszawy przyjęli uchwałę, która określa górny dopuszczalny poziom stawek za odbieranie odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych. Od 1 sierpnia właściciele takich nieruchomości, np. hoteli czy galerii handlowych, muszą mieć podpisaną własną umowę z operatorem.

Wysokość nowych stawek

Nieruchomości niezamieszkałe to m.in. hotele, centra handlowe, zakłady produkcyjne czy biurowce. Maksymalne stawki, jakie mogą być zastosowane przez operatora na odbiór odpadów to:

  • 152,50 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregowane); 
  • 305 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (niesegregowane);
  • 60 zł za 1 m3 nieczystości ciekłych, opróżnianych ze zbiorników bezodpływowych i transportu tych nieczystości ciekłych.

Uchwała nr XXX/911/2020 przyjęta w czwartek, 18 czerwca, wchodzi w życie 1 sierpnia 2020 r.

Zmiany w systemie opłat

W maju Radni m.st. Warszawy podjęli decyzję o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych ze stołecznego systemu odbierania odpadów komunalnych. Oznacza to, że właściciele np. galerii handlowych czy biurowców muszą podpisać umowę z operatorem na odbiór odpadów. Mają na to czas do 1 sierpnia.  

 Bezpośrednim powodem zmian jest przeprowadzona w chaotyczny sposób nowelizacja polskich przepisów w zakresie gospodarki odpadami z lipca 2019 r. Obecnie właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w których powstają odpady komunalne, płacą rażąco niskie stawki, ponieważ blokuje to ustawa. Stawka została ustalona na poziomie, który nie pokrywa faktycznych kosztów obsługi tych nieruchomości, przez co resztę kosztów ponoszą mieszkańcy.

 

Stawki za odpady w innych polskich miastach

Podobne rozwiązanie przyjęło kilkanaście samorządów w Polsce, m.in. w Chorzowie, Szczecinie, Sopocie, a w województwie mazowieckim w Wołominie czy Gostyninie. Wszędzie stawki za wywóz odpadów są na podobnym poziomie jak w Warszawie, natomiast żadne z tych miast nie wprowadziło stawek maksymalnych. W praktyce ceny dla przedsiębiorców w Warszawie mogą być niższe niż kwoty wskazane w uchwale.

Źródło: Urząd Miasta 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 2(818) ROK XXXII
Następne wydanie 9.02.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content