Zmiany w ruchu na Szwedzkiej i Trockiej

W nocy z 29 na 30 kwietnia zwężona do jednego pasa ruchu zostanie ul. Szwedzka przy ul. Strzeleckiej. Obowiązywał będzie jeden kierunek ruchu – w stronę ul. 11 Listopada. Przez około dwa miesiące na kilkusetmetrowym odcinku obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy – w stronę ul. 11 Listopada. Objazd prowadzi ulicami Strzelecką, Środkową i Stalową. Powodem zmian jest przebudowa instalacji podziemnych w związku z rozbudową II linii metra.


W nocy z 1 na 2 maja zamknięte dla ruchu zostanie skrzyżowanie ul. Trockiej i ul. Pratulińskiej, przejezdna pozostanie ul. Handlowa. Także skrzyżowanie ul. Ossowskiego i ul. Pratulińskiej zostanie wyłączone z ruchu. Zlikwidowane zostało rondo na skrzyżowaniu ulic Gorzykowskiej i Handlowej, natomiast na skrzyżowaniu ulic Ossowskiego i Witebskiej wybudowane zostanie rondo umożliwiające zawracanie. Na ulicach Gorzykowskiej i Handlowej (pomiędzy Kołową a Święciańską, w kierunku Radzymińskiej) wytyczony został buspas. Objazd zamkniętych ulic prowadzi ulicami: Gorzykowską, Handlową i Kołową. Powodem zmian jest budowa stacji Trocka II linii metra.