Zmiany, zmiany, zmiany

Do dużych zmian doszło w dniu wczorajszym w północno-praskim samorządzie. Najpierw rezygnację ze stanowiska burmistrza złożyła Ilona Soja-Kozłowska, a następnie na sesji nadzwyczajnej Rady Dzielnicy Praga-Północ odwołany został przewodniczący i zastępca przewodniczącego.

Informacja o rezygnacji burmistrz Soi-Kozłowskiej była zaskoczeniem, choć mówiło się o niej od kilkunastu dni. Zgodnie ze statutem radni muszą uchwalić odwołanie włodarza dzielnicy w terminie trzydziestu dni od daty złożenia rezygnacji. Jeśli radni nie zdołają w tym czasie podjąć uchwały w tej sprawie, nowy Zarząd Dzielnicy powoła prezydent Warszawy. Odwołanie burmistrz Ilony Soi-Kozłowskiej jest równoznaczne z odwołaniem wiceburmistrza Dariusza Kacprzaka.   

Wszystko to za sprawą nowej koalicji, która nieoficjalnie zawiązała się na Pradze Północ. Nową większość mają tworzyć przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości i Klubu Radnych „Kocham Pragę”. Razem mają trzynastu radnych z dwudziestu trzech zasiadających w Radzie Dzielnicy, co daje im zdecydowaną większość.

Nowa większość pierwszy test przeszła na wczorajszej sesji Rady Dzielnicy. Ze stanowiska przewodniczącego odwołany został radny niezrzeszony Ireneusz Tondera oraz wiceprzewodnicząca Elżbieta Kowalska-Kobus. W obydwu głosowaniach za odwołaniem było trzynastu rajców, zaś dziewięciu było przeciw. Nieobecna była jedna z radnych klubu Koalicja Obywatelska.

Zmiany w północno-praskim samorządzie planowane były już kilka miesięcy temu. Aby jednak mogły zostać przeprowadzone potrzebne było głosowanie podczas stacjonarnej sesji Rady Dzielnicy. Tymczasem przewodniczący Ireneusz Tondera zwoływał posiedzenia w trybie zdalnym, powołując się na zapisy tzw. ustawy antycovidowej. Stan ten zmienił się w ostatnich dniach. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi. Zgodnie ze zmienionym art. 15zzx ust. 2 „o zdalnym trybie obradowania decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego albo inny organ działający kolegialnie, w głosowaniu jawnym”.

Po odwołaniu przewodniczącego Ireneusza Tondery i wiceprzewodniczącej Elżbiety Kowalskiej-Kobus prowadzący obrady Robert Kazanecki zarządził przerwę. Oznaczać to może fakt, iż nowi koalicjanci nie porozumieli się jeszcze w sprawie tego, kto będzie zasiadał w prezydium Rady Dzielnicy oraz w Zarządzie Dzielnicy. Wszystko powinno wyjaśnić się jednak w najbliższych dniach.

/MK/

Fot. Adrian Grycuk/Wikipedia.plerror: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content