Zmiany, zmiany, zmiany

W tym tygodniu poznaliśmy skład zarządów dzielnic Warszawy prawobrzeżnej – Wawra, Pragi Północ i Pragi Południe (o pozostałych dzielnicach pisaliśmy na portalu w ubiegłym tygodniu).

Wawer

Zarząd Wawra (od lewej wiceburmistrz Jacek Wiśnicki, burmistrz Norbert Szczepański i wiceburmistrz Leszek Baraniewski.)

W poniedziałek odbyła się sesja rady Wawra. Kandydatem na burmistrza był dotychczasowy przewodniczący wawerskiej rady Norbert Szczepański(KO). Jego zastępcami mieli zostać dotychczasowy wiceburmistrz Leszek Baraniewski (KO) oraz „świeża krew”, czyli radny Jacek Wiśnicki ze Stowarzyszenia Razem dla Wawra.

Przed głosowanie radni przesłuchiwali kandydatów. Pytali m.in. o szybkość odpowiedzi na interpelacje, odwodnienie pasa nadwiślańskiego, bezpieczeństwo na ulicach, most i trasę na zaporze, budowę domów komunalnych, problemy z dziką zwierzyną, koordynację prac inwestycyjnych.

W głosowaniu Norbert Szczepański otrzymał 15 głosów „za”, nikt nie był przeciwny, a 7 radnych wstrzymało. Śmiało można przypuszczać, że wstrzymującymi się byli radni PiS, których należy pochwalić za klasę. Za klasę trzeba też pochwalić dotychczasowego burmistrza, Łukasza Jeziorskiego (PO), który jako pierwszy podszedł do swojego następcy z gratulacjami.

Leszek Baraniewski, który do wawerskiego zarządu wnosi „doświadczenie i wiedzę”, otrzymał 14 głosów „za” przy 7 wstrzymujących się. Na „świeżą krew”, czyli Jacka Wiśnickiego, głosowało 13 radnych, a 8 się wstrzymało. Obydwaj kandydaci zostali wybrani wiceburmistrzami.

Konferencja Zarządu Wawra i prezydium rady.

Następnego dnia rano, nowy zarząd zwołał konferencję prasową w Wawerskim Centrum Kultury, która była relacjonowana na żywo na facebook’u. – Chcemy, żeby to był standard w naszym działaniu – powiedział „Mieszkańcowi” burmistrz Norbert Szczepański. W konferencji wzięli udział rajcy z prezydium tutejszej rady. Zarząd Wawra przedstawił priorytety w tej kadencji – m.in. modernizacja i budowa placówek światowych, walka ze smogiem, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, budowę ścieżek rowerowych.

Praga-Północ

To był najszybszy wybór zarządu. Kilkadziesiąt minut sesji wystarczyło północno-praskim radnym, aby powołać nową władzę wykonawczą.

Przed wyborem radni przyjęli ślubowanie od radnej – Barbary Domańskiej (Stowarzyszenie Kocham Pragę), a także odczytano uchwałę o wyborze Roberta Kazaneckiego (PiS) na wiceprzewodniczącego rady.

Kandydatką na burmistrza była Ilona Soja-Kozłowska (KO), która w minionej kadencji kierowała Białołęką. Zastępcami pani burmistrz mieli zostać dwaj Dariusze ze Stowarzyszenia Kocham Pragę – Kacprzak i Wolke, którzy przez część poprzedniej kadencji już pełnili taką funkcję w Ratuszu Pragi Północ.

Zarząd Pragi Północ (od lewej wiceburmistrz Dariusz Wolke, burmistrz Ilona Soja-Kozłowska i wiceburmistrz Dariusz Kacprzak.

Bardzo szybko radni przeszli do procedury głosowania. Ilona Soja-Kozłowska otrzymała 15 głosów „za” i 8 „przeciw”.

– Gratuluję, życzę powodzenia i życzę, żeby Praga dalej się rozwijała – powiedział ustępujący burmistrz Wojciech Zabłocki (PiS). – Myślę, że nasza praca znalazła uznanie wśród mieszkańców, że została doceniona.

Pamiątkowe zdjęcie władz Pragi Północ.

Następnie odbyły się wybory pozostałych Członków Zarządu. Dariusz Kacprzak i Dariusz Wolke uzyskali identyczne wynik – 13 głosów „za”, 8 „przeciw”, jedna osoba się wstrzymała. Obaj kandydaci zostali wybrani zastępcami burmistrza.

Praga-Południe

Sesja na Pradze Południe była bardzo długa, a w pierwszej części też bardzo głośna, gdyż na posiedzenie przyszła spora grupa lokatorów i przedstawicieli organizacji lokatorskich. Działacze przekazywali swoje postulaty poprzez megafon.

Rada Pragi Południe obradowała przy pikiecie środowisk lokatorskich.

– Na wstępie chcę specjalnie podziękować trzem osobom, które wybitnie przyczyniły się do rozwoju dzielnicy – rozpoczął obrady przewodniczący rady Pragi Południe, Marcin Kluś (KO). Tymi osobami byli dotychczasowy wiceburmistrz Piotr Żbikowski (KO) oraz dwaj wieloletni radni, którzy w tej kadencji nie zasiadają w Ratuszu Pragi Południe – Ryszard Kalkhoff (KO) i Józef Karczmarek (PiS). Potem radni zajęli się sprawami budżetowymi.

Po dwóch godzinach doszło do zaprezentowania kandydata na burmistrza. Dla nikogo nie było zaskoczeniem, że tym kandydatem był dotychczasowy burmistrz Tomasz Kucharski, który tę funkcję sprawuje od 2006 r.

Radni długo przepytywali kandydata. Pytano m.in. o plac zabaw w przedszkolu „Akwarelka”, rewitalizację Kamionka, zdegradowany zasób komunalny, oświetlenie bocznych uliczek na Saskiej Kępie, rozdzielenie obchodów rocznicowych przy mogile w Olszynce Grochowskiej, realizację tramwaju na Gocław, zabudowę zielonych terenów dzielnicy, słupki na Męcińskiej czy tablicę pamięci Pawła Wypycha i Kasi Doraczyńskiej, południowopraskich samorządowców, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Pytano też o likwidację niesławnego Osiedla Dudziarska.

– Nieskromnie powiem, że ja jestem autorem likwidacji Dudziarskiej i nie będzie powrotu na Dudziarską. Ten teren będzie przeznaczony na potrzeby sił zbrojnych – odpowiedział kandydat na burmistrza.

Zarząd Pragi Południe (od lewej wiceburmistrzowie Adam Cieciura i Izabela Szostak-Smith, burmistrz Tomasz Kucharski i wiceburmistrz Jarosław Karcz.

Do wyboru przystąpiono dopiero po blisko 5 godzinach sesji. W głosowaniu Tomasz Kucharski uzyskał 15 głosów „za” przy 9 „przeciw” i ponownie będzie kierował Pragą Południe.

– To historyczny dzień, bo po raz pierwszy chcę zaproponować na zastępcę kobietę. Do tej pory nie było kobiet w Zarządzie Dzielnicy – mówił burmistrz. Tą kandydatką była prawniczka Izabela Szostak-Smith z Nowoczesnej. Pozostałymi kandydatami na zastępców byli dotychczasowi wiceburmistrzowie Jarosław Karcz i Adam Cieciura. Wszyscy kandydaci uzyskali takie same wyniki, jak burmistrz i zostali jego zastępcami.

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 22(791) ROK XXX
Następne wydanie 2.12.2021

Najnowsze wiadomości