Zostałem wyrokiem nakazowym skazany na karę ograniczenia wolności

adwokat Wojciech Lipka

Czytelnicy pytają – adwokat Wojciech Lipka odpowiada


Zostałem wyrokiem nakazowym skazany na karę ograniczenia wolności. Pracuję i nie mam możliwości wykonać orzeczonych prac społecznych. Czy karę ograniczenia wolności można zamienić na grzywnę lub na inną karę?

Przepisy prawa nie przewidują możliwości zamiany kary ograniczenia wolności na karę grzywny. Jeżeli zaś z ważnych przyczyn nie może Pan wykonywać orzeczonej kary (np. z uwagi na wykonywanie pracy zarobkowej), może Pan zgodnie z art. 63a Kodeksu karnego wykonawczego złożyć wniosek do sądu rejonowego nadzorującego wykonanie kary (właściwy z uwagi na miejsce jej wykonywania) o zmianę formy obowiązku wykonywania pracy z dotychczasowego tj. wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne na potrącenie z wynagrodzenia. Sąd może dokonać zmiany przyjmując 20 godzin pracy na cele społeczne za równoważne 10% wynagrodzenia za pracę. Orzeczona praca nie może przekroczyć 40 godzin w stosunku miesięcznym. W powyższej kwestii sąd wydaje postanowienie na posiedzeniu niejawnym, które jest zaskarżalne zażaleniem.”


Adwokat Wojciech Lipka specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, dotyczących nieruchomości w roszczeniach z „umów frankowych”.


Lokalny Portal Informacyjny w Warszawie 
gazeta Mieszkaniec

  

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content