Co po „Rogatce”?

Tematem działki po targowisku „Rogatka” przy ul. Grochowskiej 328 zajmowaliśmy się m.in. dokładnie rok temu, w ostatnim grudniowym numerze „Mieszkańca”. Od tamtego czasu na terenie działki niewiele się zmieniło…

Choć wtedy władze Pragi Południe zakładały, że już w połowie tego roku rozpocznie się tu inwestycja, która będzie się wpisywała w rewitalizację Kamionka, to te plany znacznie się w czasie oddaliły. W przyszłości ma tu powstać Centrum Lokalne „Bazarek Rogatka”.

Aktualnie trwa dopiero proces konsultacji społecznych pod hasłem „Reaktywacja Bazarku Rogatka”. W zeszłym tygodniu zakończono spotkania w terenie z mieszkańcami, którzy mogli się wypowiedzieć, jaką rolę widzą dla tego terenu.

Wcześniej zorganizowano spotkanie wprowadzające z warsztatami.

– Ale się nasłuchaliśmy… – mówili „Mieszkańcowi” ludzie, którzy na zlecenie Miasta obsługiwali stanowisko konsultacyjne ustawione w poniedziałek przy dawnej „Rogatce”, a dzień wcześniej przy konkatedrze na Kamionku.

– Starsi podchodzili z pretensjami: „taki bazarek zlikwidowaliście!”. Tłumaczyliśmy, że to nie my, że czasy wymuszają zmiany… Ale podchodzili też młodsi, z dziećmi, i z zainteresowaniem pytali, co będzie dalej z tym terenem…

W punkcie konsultacyjnym przyznają, że mieszkańcy z dużą rezerwą traktowali konsultacje. W niedzielę, do ustawionego przy kościele pawilonu, podeszło ok. 40-50 osób. Na zapisanych markerami planszach widać, jakie oczekiwania zgłaszali mieszkańcy.

Głównie widzą tu aktywną przestrzeń handlowo-usługową: warzywniak, piekarnia, pasmanteria, mięsny, rybny…

Niektórzy widzą na „Rogatce” miejsce na targ staroci, a inni po prostu parking. Część ze zbieranych w terenie uwag pokrywała się z tymi, które mieszkańcy przekazywali na spotkaniu informacyjnym w budynku pobliskiego liceum gen. Jasińskiego.

Na zorganizowanym pod koniec listopada spotkaniu wprowadzającym także nie było tłumów. Wzięło w nim udział ok. 15 osób. Uczestnicy spotkania uważali, że funkcja kulturalno-społeczna powinna dopełniać funkcję handlową. W związku z tym mówili, że warto, aby w Centrum Lokalnym „Bazarek Rogatka” odbywały się spotkania kulturalne, debaty, koncerty, lokalne święta, sąsiedzkie potańcówki, warsztaty dla dzieci i młodzieży. Podkreślano, że warto tutaj zasadzić roślinność, np. krzewy, trawy, kwiaty czy umieścić niewielkie drzewka w donicach.

Jeszcze do końca miesiąca można wziąć udział w konsultacjach dotyczących Centrum Lokalnego „Bazarek Rogatka”. Niemniej można już to zrobić wyłącznie poprzez internetową ankietę.

 link >>> ankieta będzie aktywna do 31 grudnia >>>

Podsumowanie konsultacji planowane jest w połowie stycznia przyszłego roku. Na reaktywację terenu dawnego targowiska z niecierpliwością czekają mieszkańcy Kamionka.

 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 22(813) ROK XXXI
Następne wydanie 8.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content