Coraz więcej nauczycieli w szkołach

W roku szkolnym 2015/16 w województwie mazowieckim pracowało łącznie 72,0 tys. nauczycieli, a w szkołach wyższych – 17,4 tys. Zdecydowaną większość nauczycieli stanowiły kobiety; tylko w szkołach wyższych przeważali mężczyźni.

dzien_edukacji_narodowej_2015_strona_1

W roku szkolnym 2015/16 w województwie mazowieckim we wszystkich typach szkół (bez szkół wyższych i placówek wychowania przedszkolnego) pracowało 72,0 tys. nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty nauczycielskie), tj. o 2,3% więcej niż w roku poprzednim (w m.st. Warszawie – 23,6 tys. nauczycieli, tj. o 4,0% więcej).

Największa grupa nauczycieli pracowała w szkołach podstawowych – 27,9 tys. pełnych etatów, placówkach wychowania przedszkolnego – 15,3 tys. oraz w gimnazjach – 14,0 tys. (w m.st. Warszawie odpowiednio: 8,3 tys., 6,1 tys. i 3,9 tys. pełnych etatów).

W Warszawie odnotowano wyższy niż w województwie odsetek młodej kadry nauczycielskiej: nauczyciele bez stopnia zawodowego i stażyści stanowili łącznie 14,2%, a nauczyciele kontraktowi 24,0% ogółu nauczycieli (w województwie odpowiednio 9,7% i 18,7%).

Natomiast w województwie zanotowano wyższy niż w Warszawie odsetek nauczycieli dyplomowanych, tj. o długim stażu zawodowym (47,0% wobec 33,1%).

Według stanu na koniec grudnia 2015 r. w szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego pracowało 17,4 tys. nauczycieli akademickich (pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełnozatrudnionych), z czego zdecydowana większość (89,9%) w szkołach z siedzibą w Warszawie.

W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił spadek liczby nauczycieli akademickich o 0,3% (w Warszawie liczba nauczycieli pozostała bez zmian).

Wśród nauczycieli akademickich najwięcej osób zatrudnionych było na stanowiskach adiunkta – 43,1% oraz profesora – 26,8% (w Warszawie odpowiednio 43,6% i 26,2%).

Liczba pracowników odnotowanych wg Polskiej Klasyfikacji Działalności w sekcji „Edukacja” wynosiła w ubiegłym roku szkolnym 170,1 tys. osób (tj. o 2,0% więcej w porównaniu z 2014 r.), zaś przeciętne miesięczne wynagrodzenie osiągnęło poziom 4301,13 zł (tj. o 3,2% więcej). W m.st. Warszawie pracowało 78,3 tys. osób, które zarabiały przeciętnie 4723,22 zł (odpowiednio o 2,0% i 4,8% więcej niż w 2014 r.).

Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie

 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 22(813) ROK XXXI
Następne wydanie 8.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content