Czyste powietrze dla Wawra

Ten tydzień wybitnie w Wawrze upływa pod hasłem ekologii. W czwartek podpisywana jest deklaracja zwana Wawerskim Klastrem Energii, zaś w poniedziałek do tutejszego centrum kultury zawitała Justyna Glusman, miejska koordynator ds. zieleni i zrównoważonego rozwoju.

W spotkaniu w Wawerskim Centrum Kultury wzięli udział m.in. burmistrz Norbert Szczepański oraz jego zastępca Jacek Wiśnicki. Wśród publiczności byli mieszkańcy, radni oraz urzędnicy.

– Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu – mówił na wstępie burmistrz Norbert Szczepański i wskazywał potrzebę wielokierunkowych działań proekologicznych. – Wymieniamy stare piece, ale mamy świadomość, że to nie zlikwiduje problemu smogu, dlatego opieramy nasze działania na trzech filarach: edukacji, promocji działań związanych z ekologią oraz tzw. działaniach twardych, jak odnawialne źródła energii czy właśnie likwidacja „kopciuchów”.

Burmistrz zapowiedział, że w czwartek zostanie podpisane porozumienia, deklaracji o klastrze energetycznym. Czym jest Wawerski Klaster Energii wyjaśnia rzecznik dzielnicowego Ratusza Konrad Rajca: – To porozumienie na rzecz innowacyjności i efektywności energetycznej dzielnicy. W czwartek podpisane zostanie porozumienie z Mazowiecką Agencją Energetyczną. Partnerami będą m.in. Instytut Elektrotechniki, Instytut Łączności, dzielnicowe placówki oświatowe i OSiR Wawer.

Wawerskiemu Klastrowi Energii dużo czasu w swoim wystąpieniu na spotkaniu poświęcił wiceburmistrz Jacek Wiśnicki, który mówił, że dzięki Klastrowi m.in. następuje rozwój współpracy i wzajemnego wsparcia pomiędzy biznesem, samorządem i światem nauki, wzmocniony zostaje wizerunek Wawra jako zielonej dzielnicy Warszawy oraz poprawi się lokalne bezpieczeństwo energetyczne.

Jako priorytety w wizji rozwoju Wawra wiceburmistrz zaznaczył: troskę o zieleń, walkę ze smogiem, inwestycje w zieloną energię i zachowanie charakteru dzielnicy.

– W urzędzie Warszawy staramy się bardzo intensywnie działać na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia, ale to trudne wyzwanie – mówiła Justyna Glusman. – Żeby nasze działania zakończyły się sukcesem, to wymaga ścisłej współpracy dzielnic, miasta, wielu biur, ZGN-ów. Do tej pory wyglądało to tak, że każda z tych jednostek wykonywała swoją pracę, ale oddzielnie i dlatego choćby nie mamy wymiany danych.

Zarówno wiceburmistrz Jacek Wiśnicki, jak i koordynator Justyna Glusman przedstawili aktualne dane dotyczące działań w walce o czyste powietrze. Oto kilka z takich danych:

  • 3434 – liczba budynków prywatnych w Wawrze, w których nie ma przyłącza gazowego
  • 400 – liczba wymienionych „kopciuchów” w ubiegłym roku w całej Warszawie
  • 260 – liczba „kopciuchów” wymieniona w Wawrze
  • 292 – liczba lokali komunalnych w Wawrze ogrzewanych „kopciuchami”
  • 10 mln – tyle Wawer dostaje na termomodernizację budynków do 2022 r.
  • 300 mln zł – tyle Miasto przeznacza na całkowitą likwidację „kopciuchów” w latach 2019 – 2020

Focus Clinic

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 9(801) ROK XXXI
Następne wydanie 26.05.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content