Inwestycje drogowe w Rembertowie

W ramach inwestycji na ul. Pontonierów wykonawca usunął krawężniki oraz starą warstwę nawierzchni asfaltowej. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem chodników oraz budowy odwodnienia. W kolejnym etapie przystąpi do układania warstw konstrukcyjnych jezdni. Remontem objęty jest odcinek od ul. Czerwonych Beretów do ul. Gierczak. W jego ramach zaplanowano: wymianę całej konstrukcji nawierzchni jezdni, która będzie miała szerokość 5,5 m i nawierzchnię bitumiczną, remont fragmentu chodnika oraz części zjazdów, które uzyskają nową nawierzchnię z kostki betonowej i mieszanki mineralno-bitumicznej. Remontowany chodnik będzie wykonany z płyt betonowych, wykonanie wpustów deszczowych, studni chłonnych oraz studni kanalizacyjnej wraz z połączeniem projektowanych wpustów deszczowych do kanalizacji deszczowej. Przewidywany termin zakończenia wszystkich prac to lipiec 2022 roku. W tym roku mają zostać wykonane prace budowlane, dotyczące remontu ulicy, chodnika, zjazdów, wpustów deszczowych, studni kanalizacyjnej. W 2022 roku zaś prace będą dotyczyły odtworzenia zieleni i oznakowania.

W ramach inwestycji na ul. Sztukatorskiej zostały do wykonania prace związane z przebudową sieci elektroenergetycznej i budowa wyniesionego skrzyżowania z ul. Kordiana. Zadanie realizowane jest wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Realizacja inwestycji przewiduje poszerzenie pasa drogowego na szerokość 8-10 m, w tym wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5 m i chodników o szerokości 2-2,5 m z płyt betonowych. Skrzyżowanie z ul. Kordiana zostanie wyniesione do poziomu chodników. Na przejściach dla pieszych pojawią się pasy ostrzegawcze z żółtych płyt typu „lego”. Przebudowa zakłada również montaż 16 słupów oświetleniowych.

Prace trwają również na ul. Kaletniczej, gdzie budowana jest nawierzchnia ulicy oraz budowa przystanku Szafarzy 02 przy ul. Paderewskiego. Ulica otrzyma nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m, chodnik z betonowych płyt chodnikowych po północno-zachodniej stronie ulicy o szerokości 2,0-3,0 m, pobocza z płyt ażurowych EKO, oświetlenie oraz kanalizację deszczową.

Prace związane z przebudową sieci teletechnicznej prowadzone są na ul. Kołodziejskiej. Budowa ulicy obejmuje wykonanie jezdni asfaltowej o szerokości 5,0 m, budowę chodnika z płyt betonowych, budowę oświetlenia i zjazdów na przyległe do pasa drogowego posesje oraz jednostronne nasadzenie szpaleru drzew. Inwestycja realizowana jest wspólnie z MPWiK – budowa kanalizacji sanitarnej. Inwestycja usprawni ruch drogowy, poprawi bezpieczeństwo ruchu oraz warunki użytkowania drogi przez mieszkańców dzielnicy.

Zarząd Dróg Miejskich Warszawa zamontował nowe latarnie i oprawy na ul. Grzybowej. Jest jaśniej, a jednocześnie oszczędniej. Modernizacja oświetlenia polegała na tzw. wymianie 1 do 1, co oznacza, że tyle samo starych latarni zastąpiono nowymi.Zdemontowano więc 26 słupów betonowych, a ich miejsce zajęły estetyczne stalowe konstrukcje w szarym kolorze, na których zawisły oprawy ledowe – w sumie 36, bo 10 latarni ma podwójny wysięgnik.Wymiana oświetlenia objęła odcinek od ul. Działyńczyków w stronę Wesołej, dzięki czemu w ciągu ul. Grzybowej i ul. Szosowej, która jest jej przedłużeniem, poprawi się poziom bezpieczeństwa, także w czasie spadku poboru energii elektrycznej. Ledowe lampy zużywają także o prawie 60% mniej prądu niż stare żarówki, co w skali roku pozwoli na znaczne ograniczenie kosztów.

W 2022 roku zaplanowano doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Frontowej 7, ul. Szatkowników 6, przy ul. Frontowa/Czerwonych Beretów, przy ul. Topograficznej/Republikańskiej i ul. Kadrowej 20. Trwają prace projektowe oświetlenia ul. Solferino, ul. Kamasznicza i ul. Czerwonych Beretów (od bramy do ul. Pontonierów) z realizacją w przyszłym roku. W obecnym roku zakończono wieloletni program wymiany lamp rtęciowych na lampy sodowe wysokoprężne lub LED. Obecnie na terenie Rembertowa nie ma już lamp rtęciowych. 

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 10 (826) ROK XXXII
Następne wydanie 7.06.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content