Likwidacja przywilejów w korzystaniu z opieki zdrowotnej przez skazanych oraz koniec ignorowania kary więzienia.

W niedzielę, 18 września br., przed aresztem na ul. Ciupagi (Areszt Śledczy na Białołęce), zebrała się grupa osób, która protestowała w związku ze zmianą przepisów dotyczących więziennictwa. Według skazanych nowe przepisy ograniczają możliwości kontaktu z rodziną lub adwokatem. Zgromadzeni wznosili okrzyki i używali petard. Na miejscu pojawiła się policja. Uczestnicy protestu zaczęli uciekać z miejsca zdarzenia porzucając swoje auta. Służby w trakcie interwencji musiały użyć środków przymusu bezpośredniego. 20 osób zostało wylegitymowanych, trzy zostały zatrzymane. Odholowano sześć aut. Policja wystawiła kilkanaście mandatów na kwotę 7,5 tys. zł. Zdarzenie przed aresztem nie wpłynęło na funkcjonowanie zakładu karnego.

Nowe przepisy programu „Nowoczesne Więziennictwo”

17 września 2022 r. weszła w życie część przepisów, które zawarto w programie „Nowoczesne Więziennictwo”. Przepisy dotyczą m.in. likwidacji przywilejów w korzystaniu z opieki służby zdrowotnej przez skazanych, wzmocnienie bezpieczeństwa w zakładach karnych, lepsze wyszkolenie oraz skuteczność Służby Więziennej, rozszerzenie pracy więźniów, rozwój dozoru elektronicznego oraz koniec z ignorowaniem kary więzienia.

Do tej pory więźniowie byli kierowani  do lekarzy poza kolejnością i systemem udzielania świadczeń zdrowotnych. Nowe przepisy wprowadzają zasadę udzielania świadczeń zdrowotnych osadzonym z zachowaniem reguł obowiązujących wszystkich pacjentów.

Ponadto skazani mają być obciążani kosztami badań laboratoryjnych w przypadku pozytywnego wyniku badania na obecność substancji psychoaktywnej*. Kosztów takich badań nie powinien ponosić budżet państwa, na który składają się podatnicy – czytamy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

(*przepisy wprowadzają pojęcie substancji psychoaktywnej jako: alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, ich prekursory – substancje wykorzystywane do nielegalnej produkcji narkotyków, środki zastępcze lub nowe substancje psychoaktywne).

Aktualne przepisy mają:
– ograniczyć składanie skarg np. na posiłek, który osadzony otrzymał kilka lat wcześniej
– wyeliminować telekonferencje, podczas których kilku przestępców łączy się z jednym numerem telefonu. Rozmowy telefoniczne staną się dostępne na równych zasadach dla wszystkich osadzonych.

W przepisach ustalono zasady:
– opuszczania jednostek penitencjarnych przez więźniów
– brania udziału w zajęciach kulturalnych, oświatowych czy sportowych. Kodeks karny wykonawczy wprowadza ścisły limit takich wyjść, które będą przyznawane skazanym uczestniczącym w procesie resocjalizacji.

Nowe przepisy mówią:
– o tym, że wygoda osadzonego nie może być stawiana ponad bezpieczeństwo funkcjonariuszy Służby Więziennej
– o udziale więźniów w posiedzeniach sądowych w formie zdalnej – w celu zmniejszenia kosztów konwojowania więźniów
– o powstaniu Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, który zajmie się zwalczaniem przestępstw, np. narkotykowych, popełnianych przez więźniów, a także wzmocnioną kontrolą działań funkcjonariuszy.

Przepisy:
– wprowadzają zryczałtowaną miesięczną opłatę za dodatkowy sprzęt elektryczny lub elektroniczny (np. radio, TV, komputer, czajnik elektryczny) posiadany w celi za zgodą dyrektora zakładu karnego
– wprowadzają zasadę, że więzień będzie ponosić koszty swojej korespondencji, w tym korespondencji urzędowej (istnieje możliwość zastosowania odstępstwa w tym zakresie w uzasadnionym przypadku)

Program „Praca dla więźniów”

Więźniowie nadal będą mogli brać udział w programie „Praca dla więźniów”. Program zostanie poszerzony. Skazani będą mogli pracować na terenie zakładu karnego m.in. po to, by móc spłacić zasądzone wobec nich kary finansowe. Skazani mają brać także udział w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, co pozwoli wesprzeć służby ratunkowe w pomocy ludziom znajdującym się w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub groźby utraty. O programie „Praca dla więźniów” pisaliśmy 

Więźniowie z Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów będą pracować w lesie

System Dozoru Elektronicznego

Do tej pory dozór elektroniczny dotyczył osób skazanych na rok więzienia. Obecnie System Dozoru Elektronicznego (SDE) obejmie więźniów, którym zasądzono karę pozbawienia wolności do półtora roku. Ostatnie 6 miesięcy skazany będzie mógł odbyć trybie SDE. W Systemie Dozoru Elektronicznego będą mogły także odbywać karę osoby, które rozpoczęły odbywanie kary nie przekraczającej czterech miesięcy.

Koniec ignorowania kary więzienia

Jeżeli skazany nie stawi się do odbycia kary, to zgodnie z nowymi przepisami skazany zostanie natychmiast doprowadzony do zakładu karnego przez policję, bez uprzedniego wezwania przez sąd. Do tej pory, jeśli skazany nie stawił się do odbycia kary, policja mogła doprowadzić skazanego dopiero po wydaniu polecenia przez sąd. Z tego powodu wiele skazanych osób czuło się bezkarnie i unikało odbycia kary.

Jeśli sprawca będzie się ukrywać, zostanie za nim wydany list gończy, który co do zasady będzie rozpowszechniony za pomocą Internetu, a dane o skazanym trafią do internetowej bazy danych poszukiwanych prowadzonej przez policję. Dodatkowo przy rozpatrywaniu wniosków o przedterminowe zwolnienie sąd będzie brał pod uwagę, czy ktoś uchylał się od odbycia kary – czytamy w komunikacie Ministerstwa.

Nowe przepisy dostępne są: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001855/O/D20221855.pdf

Źródło tvn24.pl, www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wchodzi-w-zycie-program-nowoczesne-wieziennictwo
Foto poglądowe: pixabay.comBieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 18(809) ROK XXXI
Następne wydanie 13.10.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content