Powietrze pełne pyłów

Mamy złe wiadomości dla warszawiaków i mieszkańców Mazowsza. Przekroczenie w 2015 roku norm dla pyłów oraz benzo(a)pirenu to główny wniosek płynący z „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim” przygotowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Dodatkowo w aglomeracji warszawskiej stwierdzono przekroczenie norm dla dwutlenku azotu.

dymOcena została wykonana dla stref: aglomeracja warszawska, miasto Radom, miasto Płock, strefa mazowiecka. We wszystkich czterech strefach doszło do przekroczenia norm dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie w związku z przekroczeniem dopuszczalnych i docelowych poziomów niektórych substancji szkodliwych w powietrzu w 2015 roku. Ogłoszony Alert poziom II nie oznacza, że w danym momencie lub najbliższym czasie należy się spodziewać wysokiego stężenia zanieczyszczeń. Jest to sygnał dla samorządów i innych podmiotów, że konieczne jest wdrażanie działań określonych w Programie Ochrony Powietrza i eliminacja przyczyn przekroczeń norm jakości powietrza.

Główne przyczyny przekroczenia norm to m.in. ogrzewanie domów i mieszkań węglem i drewnem oraz spalanie w domowych piecach odpadów, a także komunikacja samochodowa. Alert ma uświadomić, że w ciągu całego roku mogą wystąpić dni, w których należy ograniczyć wychodzenie na zewnątrz. Dotyczy to szczególnie dzieci, osób starszych, z chorobami układu oddechowego czy uprawiających sport na zewnątrz.

Samorządy dysponują narzędziami służącymi do przeciwdziałania zbyt wysokim stężeniom substancji szkodliwych. Są to na przykład: rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego czy czyszczenie ulic na mokro w okresie wiosenno – letnim. Mieszkańcy mogą wesprzeć te działania, wybierając komunikację miejską, lepsze jakościowo paliwo do ogrzewania domów czy ograniczając użycie spalinowego sprzętu ogrodowego.

Bieżące informacje dotyczące jakości powietrza są publikowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, który zajmuje się pomiarem poziomów zanieczyszczeń występujących w powietrzu. Wyniki pomiarów ze stacji automatycznych można śledzić na stronie http://sojp.wios.warszawa.pl

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 2(818) ROK XXXII
Następne wydanie 9.02.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content