Makabryczna zabawa

Stołeczne przedszkola są notorycznie zawiadamiane o podłożonych ładunkach wybuchowych. Fałszywe alarmy budzą przerażenie, wywołują chaos i wiążą się z wielkimi kosztami, a ich sprawcy wciąż pozostają bezkarni. Makabryczna zabawa trwa. Niemal za każdym razem scenariusz jest ten sam: nad ranem do przedszkola przychodzi mail z informacją o tym, że rano jedno z dzieci wniesie do […]