Pierwszy w Warszawie Darmowy Terapeutyczny Punkt Przedszkolny rusza na Białołęce

W styczniu na Białołęce rusza pierwszy darmowy w Warszawie terapeutyczny punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem. Placówka ukierunkowana na maluchy z zaburzeniami będzie zupełnie bezpłatna. Darmowy Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Abateam” rozpoczął rekrutację. Nie ma dokładnych danych dotyczących osób z autyzmem. Szacuje się, że dotyka on ok. 30 tys. osób w Polsce (w tym 20 tys. […]

Osoby z autyzmem (i jego spektrum) nie muszą zakrywać nosa i ust!

Ta informacja ucieszy wielu rodziców – z chodzenia w maseczkach/zakrywania ust i nosa zwolnione są osoby, które nie mogą tego robić z powodu “całościowych zaburzeń rozwoju”, a takim właśnie jest AUTYZM. Oznacza to po prostu, że niezależenie od wieku, osoby dotknięte autyzmem (w tym jego spektrum – Zespołem Aspergera) nie muszą zakrywać ust i nosa. […]