Obowiązkowa deklaracja o źródle ciepła

Od 1 lipca 2021 roku właściciele oraz zarządcy budynków i lokali, w których znajduje się źródło ciepła o mocy do 1 MW mają obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Akcja jest ogólnopolska i jej głównym założeniem jest zlokalizowanie przestarzałych pieców oraz kotłów, a w przyszłości ich wymiana. Deklarację o źródle ciepła należy […]