Uwaga! Od jutra zmiany w wyrabianiu dowodów osobistych!

Zgodnie ze zmianą ustawy o dowodach osobistych od 27 lipca 2021 r. wyłączona zostanie usługa umożliwiająca złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego za pośrednictwem platformy ePUAP. Od jutra złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego będzie możliwe jedynie osobiście w Urzędzie m.st. Warszawy i dzielnicowych delegaturach. Zmiana dotyczy zarówno dokumentów dla dzieci, jak i osób dorosłych. […]