Radarowy impas. Zdjąć, a może w końcu uruchomić?

Przepychanki słowne w sprawie fotoradarów na zabytkowym moście Poniatowskiego wciąż trwają. Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zalecane jest zdjęcie żółtych skrzynek, ale Zarząd Dróg Miejskich uważa, że fotoradary zostaną i nie widzi przeciwwskazań, by zaczęły działać. Profesor Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zalecenia kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich całego obiektu, ponieważ most wraz z wiaduktami […]

Jeszcze nie działają, a już są skuteczne – fotoradary na moście Poniatowskiego

Żółte skrzynki na moście Poniatowskiego od razu po ich ustawieniu, wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa na tej przeprawie. Jeszcze Główny Inspektorat Transportu Drogowego nie włączył fotoradarów (może to się stać w każdej chwili), a już o połowę mniej kierowców jeździ zbyt szybko, a tych, którzy pędzili ponad 50 km/h więcej niż powinni, jest mniej aż o… […]