Barbara Nowosielska-Piszczyk ze statuetką Syreny!

Tym wydarzeniem musimy się podzielić z Wami – naszymi Czytelnikami. Przez 30 lat istnienia Gazety momentów, które pozostaną w naszej pamięci na zawsze było już wiele, ale ten jest wyjątkowo wzruszający. Wzruszający dla naszej całej redakcji, a szczególnie Barbary Nowosielskiej-Piszczyk – redaktor naczelnej, która od samego początku, przez 30 lat wkłada całe serce w to, […]

Żegnamy wielkiego przyjaciela, a Kamionek – swojego dobrego ducha. Odszedł Janusz Piskorski

Żegnamy wielkiego przyjaciela, a Kamionek – swojego dobrego ducha. Odszedł Janusz Piskorski. Janusz Piskorski był jednym z tych ludzi, którym Praga-Południe, a szczególnie Kamionek zawdzięcza naprawdę wiele, choć nigdy nie chwalił się tym, jak dużo robił dla całej okolicy i samych mieszkańców, a pracował niestrudzenie na rzecz naszej społeczności od kiedy – 50 lat temu […]