Józef Roszkowski

Odszedł od nas jeden z laureatów plebiscytu „Zacny Mieszkaniec”. Był to człowiek wielce zasłużony dla wawerskiego samorządu i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Czytelnicy „Mieszkańca” uhonorowali Go tytułem „Zacny” w drugiej edycji naszego plebiscytu w roku 1997