Tęczowy hostel

Od kwietnia zacznie działać hostel interwencyjny dla osób LGBT+, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.