Dziekanów Leśny: Oddziały szpitala dziecięcego przekształcone w oddział zakaźny

Szpital w Dziekanowie Leśnym poinformował dzisiaj o zmianach, które już od 2 kwietnia zaczną obowiązywać w placówce: “W związku z poleceniem Wojewody Mazowieckiego informujemy, że z dniem 02.04.2020 Kliniczny Oddział Pediatrii z Pododdziałami: Endokrynologicznym, Alergologicznym, Neurologicznym SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym zostanie przekształcony w ODDZIAŁ ZAKAŹNY na potrzeby leczenia oraz diagnozowania pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem […]