230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Mija 230 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Powszechnie uważa się, że była to druga na świecie i pierwsza w Europie konstytucja, akt regulujący ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uchwalił ją Sejm Czteroletni w 1791 r. Niezbyt powszechna jest jednak wiedza, że nie był to pierwszy akt konstytucyjny w Polsce. Na obecnych terenach prawobrzeżnej Warszawy, […]