W jaki sposób mogę zawrzeć ugodę sądową z dłużnikiem bez wszczynania postępowania sądowego o zapłatę zaległości?

Powyższe regulują art. 184-186 Kodeksu postępowania cywilnego. Z przepisów tych wynika, że ugoda sądowa może być zawarta w każdej sprawie cywilnej, której charakter na to pozwala. Dopuszczalność jej zawarcia zachodzi jeszcze przed wniesieniem pozwu. Według przepisów normujących powyższe postępowanie, należy złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika – sądem takim będzie sąd rejonowy miejsca zamieszkania przeciwnika lub jego siedziby.

Na czym polega umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości i co taka umowa powinna zawierać?

Istotą umowy przedwstępnej jest to, że w umowie tej, jedna lub obie strony transakcji, zobowiązują się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy. Umowa przedwstępna przygotowuje umowę docelową, której zawarcie w danym momencie nie jest możliwe lub dogodne (np. gdy kupujący nie otrzymał jeszcze kredytu), ale zarazem strony podjęły już decyzję co do zawarcia tej umowy i istnieje porozumienie co do istotnych jej postanowień.

Kolizja drogowa – sprawca jechał w nieodpowiednich butach, przez co bez przyczyny i gwałtownie zahamował. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Na wstępie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 34 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku, z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem m.in zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Jakie są przesłanki wydziedziczenia? Czy osoba wydziedziczona ma prawo do zachowku?

Przed udzieleniem odpowiedzi na to pytanie należy poruszyć kilka kwestii, które są istotne dla tego zagadnienia. Wiele osób jest bowiem przekonanych, iż pominięcie w testamencie spadkobiercy ustawowego (na przykład dziecka) powoduje jego wydziedziczenie. W prawie polskim wydziedziczenie nie jest równoznaczne z pominięciem kogoś w testamencie.

Czy przy sporządzaniu testamentu własnoręcznego, muszą być obecni świadkowie?

Czytelnicy pytają – radca prawny Marcin Kluś odpowiada. Niedawno zmarł mój dziadek. Pozostawił testament, którego treść nie jest po myśli wszystkich członków rodziny. Jedna z osób twierdzi, że testament powinien być unieważniony, gdyż przy jego sporządzeniu pomagano dziadkowi. Czy faktycznie taka pomoc skutkuje nieważnością testamentu? Na wstępie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 949 Kodeksu […]

Darowizna – Ojciec męża przepisał mieszkanie swojej córce. Czy mężowi należy się zachowek?

Chciałabym się dowiedzieć o darowiznę. Ojciec męża przepisał mieszkanie swojej córce. Ponoć za opiekę dożywotnią. Nie znamy daty spisania dokumentów. Mąż dowiedział się o tym przez przypadek. Do aktu notarialnego nie ma dostępu. W mieszkaniu mieszka teraz teściowa. Teść umarł w zakładzie opiekuńczym. Czy mężowi należy się zachowek? Jak można to ustalić?

1 2 3 8