Do parku z pieskiem czy bez pieska?

Sezon spacerów i spędzania czasu w plenerze rozpoczął się na dobre. Wrócił także temat możliwości wejścia do parku z psem oraz zachowania czystości na tych terenach.

W mediach społecznościowych pojawiły się nieprzychylne wypowiedzi dotyczące biegających psów na terenie parku Obwodu Praga Armii Krajowej na Pradze Południe, a także informacje dotyczące regulaminu parku, który zakazuje wprowadzania psów na jego teren. Pojawiły się również głosy, że psy biegają po placach zabaw i brudzą. Nie zabrakło także mieszkańców, którzy pisali o tym, że ludzie również brudzą i to bardziej od zwierząt. Kto ma rację? Czy wszystkiemu winne są psy i ich właściciele?

10 maja br. pisaliśmy o tym, że w Parku Obwodu Praga Armii Krajowej (OPAK) częstym widokiem są śmieci pozostawione na ławkach oraz stole przy placu zabaw. Butelki po alkoholu, kubki po kawach, puszki nie były dziełem psów…

O edukacji dla śmiecących pisaliśmy tu: 

Edukacja dla śmiecących

Psie sprawy w parku

O psich sprawach w parku pisaliśmy w 2019 r. Postanowiliśmy sprawdzić, jak sytuacja wygląda obecnie nie tylko na terenie parku OPAK, ale ogólnie w stołecznych parkach. Okazuje się, że zapis w regulaminie o zakazie wprowadzania psów na teren parku nie jest formalny i nie ma podstawy prawnej.

Wprowadzanie psów do parków

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie zakazuje wprowadzania zwierząt na określony teren publiczny. Gminy mogą zobowiązywać właścicieli psów do określonych zachowań. 

Informację potwierdza Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

– Na terenie m.st. Warszawy obowiązują zasady porządkowe, które regulują wytyczne dotyczące wyprowadzania psów – odnoszą się one do tych racjonalnych zasad, czyli konieczność sprzątania po psie, wyprowadzania na smyczy czy w kagańcu. Jedynie w Ogrodzie Krasińskich nadal obowiązuje regulamin, stanowiący prawo miejscowe, wprowadzony uchwałą Rady m.st Warszawy z 2015 roku, w którym mowa jest o zakazie wprowadzania psów do Ogrodu. Tuż za jego bramami znajduje się duży psi wybieg, z którego mogą korzystać czworonogi – mówi „Mieszkańcowi” Karolina Kwiecień-Łukaszewska, rzecznik prasowy, Zastępca Kierowniczki Działu Edukacji Zarządu Zieleni.

Zatem zgodnie z powyższą informacją nie ma zakazu wprowadzania psów na teren parków. Właściciele psów powinni prowadzić psa na smyczy lub w kagańcu oraz sprzątać po zwierzęciu. Nasuwa się myśl, że powinni również podchodzić do spacerów rozsądnie i nie wpuszczać psa np. na dziecięcy plac zabaw.

Na terenie miasta jest obowiązek trzymania psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu. Mówi o tym rozporządzenie wojewody w sprawie zwalczania wścieklizny u zwierzątW kwietniu 2022 r. obowiązek ten wprowadzono na terenie całej Warszawy.

Pisaliśmy o tym tu: 

Obowiązkowe szczepienia kotów przeciw wściekliźnie!

Czy można wejść z psem do Ogrodu Krasińskich?

Od kilku lat toczy się dyskusja co do możliwości wprowadzania psów na teren Ogrodu Krasińskich. Po otrzymaniu skargi od jednej z mieszkanek stolicy, która zakwestionowała zgodność z prawem zakazu wprowadzania psów na teren ogrodu, do Prezydenta m.st. Warszawy zwrócił się Maciej Taborowski Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

W wysłanym piśmie czytamy: W świetle orzecznictwa należy zatem stwierdzić, że postanowienia § 4 pkt 7 Regulaminu korzystania z Ogrodu Krasińskich w Warszawie są sprzeczne z art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nie uprawnia on bowiem rady gminy do ustanowienia całkowitego zakazu wprowadzania psów na określone tereny. Przytoczone regulacje nie mogą znajdować oparcia również w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, ponieważ obowiązki właścicieli zwierząt domowych powinny zostać ustanowione w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

[EDIT 17.05.2023r.] My również wysłaliśmy do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zapytanie w tej sprawie. Poniżej odpowiedź, z której wynika, że do Ogrodu Krasińskich nie można wprowadzać psów, z wyjątkiem psów asystujących:

– (…) z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich uprzejmie informuję, że odpowiadając na wystąpienie Rzecznika w sprawie zakazu wprowadzania psów na teren Ogrodu Krasińskich w Warszawie Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy wyjaśnił, że wyrokiem z dnia 27 listopada 2017 r., sygn. akt II SA/Wa 1323/17, Wojewódzki Sąd

Administracyjny w Warszawie oddalił skargę na przepisy uchwały Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Ogrodu Krasińskich w Warszawie, na mocy których ustanowiono zakaz wprowadzania psów na teren Ogrodu Krasińskich z wyjątkiem psów asystujących. W ocenie sądu administracyjnego, ustanowienie we wspomnianej uchwale zakazu wprowadzania psów na teren Ogrodu Krasińskich mieściło się w zakresie upoważnienia ustawowego wynikającego z przepisu art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. Od powołanego orzeczenia WSA w Warszawie wywiedziona została skarga kasacyjna, którą Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wyrokiem z dnia 11 lipca 2018 r., sygn. akt II OSK 675/18. Oznacza to, że wyrok WSA w Warszawie zapadły w sprawie o sygnaturze II SA/Wa 1323/17 uzyskał przymiot prawomocności. W konsekwencji, przepisy regulaminu korzystania z Ogrodu Krasińskich ustanawiające zakaz wprowadzania psów z wyjątkiem psów asystujących nadal obowiązują – poinformował Piotr Mierzejewski, Dyrektor Zespołu.

Pies w Łazienkach Królewskich i Ogrodach Wilanowa?

Wizyta z psem, zarówno w Łazienkach Królewskich jak i w ogrodach Wilanowa nie jest możliwa z wyjątkiem psów przewodników. Łazienki Królewskie nie są parkiem miejskim, tylko zabytkowym ogrodem historycznym. Park Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wpisany jest do rejestru zabytków, a w 1994 r. został uznany przez Prezydenta RP za pomnik historii.

Zachowanie w parku

Niefrasobliwi właściciele psów to tylko jedna strona dyskusji o zachowaniach w parku. Biorąc pod uwagę historię zaśmiecania parku OPAK przez mieszkańców, należałoby zadać pytanie: jak zobligować ludzi do pewnych działań? Jak nauczyć kultury, jak przekonać do tego, że śmieci należy wyrzucać do kosza, a do załatwiania potrzeb fizjologicznych służy toaleta?

Najprostszą radą jest to, żebyśmy zachowywali po sobie czystość i szanowali się wzajemnie. Żeby dzieci nie musiały wdeptywać w psie kupy, żeby psy nie tarzały się w ludzkich odchodach, żebyśmy nie musieli oglądać porzuconych pieluch, butelek, niedopałków, puszek, śladów po pikniku itp.

Czy wyrzucenie śmieci do kosza jest naprawdę takie trudne? Czy psa koniecznie trzeba wyprowadzić na plac zabaw?

Niełatwo zmienia się przyzwyczajenia, zwłaszcza te złe, ale może warto? Szanujmy siebie nawzajem i przestrzeń, która nas otacza, a wszystkim będzie żyło się lepiej.

/om/
Źródło: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, www.gov.pl, isap.sejm.gov.pl, FB/Muzeum.Lazienki.Krolewskie, www.wilanow-palac.pl
Foto: pexels.com (pies), pixabay.com (śmieci)

Warszawski Lokalny Portal Informacyjny MieszkaniecBieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 18 (834) ROK XXXII
Następne wydanie 12.10.2023

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content