Maseczki z grochowskiego aresztu przekazane do Domu Pomocy Społecznej

15 kwietnia funkcjonariusze Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów przekazali 300 maseczek ochronnych do Domu Pomocy Społecznej Dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia im. św. Józefa w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu epidemii, kadra Aresztu Śledczego zmobilizowała skazane kobiety odbywające karę pozbawienia wolności w grochowskiej jednostce, do zaangażowania się w akcję pomocową, której celem jest wykonanie maseczek ochronnych […]

Kobiety z grochowskiego aresztu szyją maseczki ochronne

W walkę z epidemią włączają się wszyscy. Również Areszt Śledczy Warszawa-Grochów. Tam, w ramach programu resocjalizacyjnego, kobiety odbywające karę pozbawienia wolności szyją maseczki ochronne. -W obliczu wprowadzonego stanu epidemii na terenie Polski oraz wprowadzeniem ograniczeń w jednostkach penitencjarnych, kadra Aresztu Śledczego na Grochowie zmobilizowała skazane kobiety przebywające w grochowskiej jednostce do zaangażowania się w akcję […]