Symboliczne ilości śmieci, duże zużycie wody czyli podwójnie wielkie rachunki. Co wtedy?

Nowy sposób naliczania opłat za odpady obowiązuje od 1 kwietnia i dopiero na dobre zaczynają się problemy związane z opłatami. Chociaż nie brakuje mieszkańców, którzy po zmianach mają niższe rachunki, są też tacy, którzy załamują ręce, bo dla nich zmiana oznacza katastrofę w domowych budżetach. O takiej skrajnie beznadziejnej sytuacji napisała do nas pani Małgosia, […]

Streetworker, czyli lata pracy na ulicy

Tym razem się udało. Nie w ciemnym garażu, na działkach czy w śmietnikowej altanie, a w szpitalu – kobieta bez domu urodziła dziecko. Wszystko dzięki zaangażowaniu streetworkerów czyli ludzi, którzy pracują na ulicy, wychodzą na nią, naprzeciw innym niosąc im pomoc i ratunek. Bezdomność jest dużym problemem, a jego skala z roku na rok rośnie. […]