Saska Kępa bez Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego!

Mieszkańcy i przedsiębiorcy z Saskiej Kępy i Kamionka walczą o niewprowadzanie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na ich osiedlach. Po konsultacjach społecznych przeprowadzonych przez Zarząd Dróg Miejskich wiele zastrzeżeń miały nie tylko osoby zamieszkujące tą część Warszawy, ale również radni.   Walczący o niewprowadzanie strefy złożyli petycje, które były rozpatrywane w komisjach Rady m. st. Warszawy, a następnie przygotowany został projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z § 1 ust. 1 „postanawia się uwzględnić […]

Saska Kępa bez Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego?

Mieszkańcy Saskiej Kępy i Kamionka sprzeciwiający się powstaniu na ich terenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego odnieśli kolejny mały sukces. Na sierpniowym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady miasta stołecznego Warszawy petycje o rezygnację ze strefy nie zostały odrzucone przez radnych. Na obradach komisji nie było przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich, pojawili się za to reprezentanci mieszkańców oraz firm i ich pracowników, którzy złożyli dwie petycje sprzeciwiające się strefie płatnego parkowania […]

Mieszkańcy zbierają podpisy, radni przyjmują stanowisko

Mieszkańcy stolicy zebrali ponad 2 500 podpisów pod petycją sprzeciwiającą się utworzeniu na Saskiej Kępie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Poparli ich dzielnicowi radni, którzy na ostatniej sesji przyjęli w tej sprawie stanowisko. Od samego początku, gdy tylko zaczęto mówić o włączeniu do strefy Saskiej Kępy, pomysł ten miał wielu przeciwników. Protest przeciwko płatnej strefie zyskał ponadpartyjny patronat, a swoje podpisy pod petycją złożyły dwie radne wybrane z Saskiej Kępy do Rady […]

Strefa płatnego parkowania wbrew mieszkańcom Saskiej Kępy?

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie Pragi Północ, północnego Mokotowa i Saskiej Kępy. W tej ostatniej części Warszawy mieszkańcy najbardziej sprzeciwiają się powstaniu SPPN. Dużo emocji towarzyszyło spotkaniom organizowanym przez Zarząd Dróg Miejskich w sprawie zmian w organizacji ruchu w związku z proponowanym wprowadzeniem w kolejnych częściach miasta Stref Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Choć ZDM zaznacza, że chce „przede wszystkim chronić […]

Strefa płatnego parkowania na Saskiej Kępie – Mieszkańcy mówią „Nie!”

Przypominamy, że trwają konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia strefy płatnego parkowania na Saskiej Kępie i części osiedla Kamionka. Urzędnicy zapewniają, że „będzie lepiej”, mieszkańcy są pełni obaw. Kontrowersje wokół strefy płatnego parkowania na Saskiej Kępie Koronnym argumentem Zarządu Dróg Miejskich, przemawiającym za wprowadzeniem w stolicy stref płatnego parkowania niestrzeżonego jest ochrona interesów lokalnej społeczności warszawskich dzielnic i osiedli. Według urzędników, SPPN oraz abonament parkingowy ma zapewnić mieszkańcom […]

Ostatnie spotkanie konsultacyjne on-line w sprawie strefy płatnego parkowania na Saskiej Kępie już dzisiaj!

Będzie strefa płatnego parkowania na Saskiej Kępie

Dzisiejsze spotkanie on-line rozpocznie się o godz. 17 i dotyczyć będzie zachodniej części Kamionka, czyli obszaru pomiędzy ul. Wybrzeże Szczecińskie, Portem Praskim, torami kolejowymi, ul. Międzynarodową oraz al. Waszyngtona. Dzisiejsze spotkanie konsultacyjne on-line Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00. Składać się będzie z dwóch części. Pierwsza z nich transmitowana będzie na YouTube (link: https://youtu.be/bC2UvE7xg4A). Podczas transmisji będzie można zadawać pytania na czacie. Druga część spotkania zacznie się ok. godz. 18.15 i będzie […]

Będzie strefa płatnego parkowania na Saskiej Kępie!

Będzie strefa płatnego parkowania na Saskiej Kępie

Foto: Zarząd Dróg Miejskich Rozpoczęły się konsultacje społecznie dotyczące projektów związanych z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania na Saską Kępę i część Kamionka. Uwagi można zgłaszać do 19 grudnia. Strefa płatnego parkowania na Saskiej Kępie Swoje uwagi do projektów związanych z planami rozszerzenia strefy płatnego parkowania na obszar Saskiej Kępy oraz fragmentu Kamionka można składać  zarówno osobiście, jak i elektronicznie. Osobiście można to zrobić między innymi w trakcie dyżurów konsultacyjnych […]

Bieżący numer

Bieżący numer w .pdf

Nr 22(813) ROK XXXI
Następne wydanie 8.12.2022

Najnowsze wiadomości

error: Zawartość chroniona prawem autorskim!! Dbamy o prawa: urzędów, instytucji, firm z nami współpracujących oraz własne. Potrzebujesz od nas informacji lub zdjęcia? Skontaktuj się redakcja@mieszkaniec.pl
Skip to content